Herbestemming: metamorfoses van cultureel en industrieel erfgoed

Herbestemming: metamorfoses van cultureel en industrieel erfgoed

vrijdag, 25 september 2015
provincie: 
[niet in België]
Zwolle
organisator(en): 
Ask History

Leegstaand vastgoed: een actueel en gevoelig probleem in zowel Nederland als in het buitenland. Een probleem dat nog steeds groeiende is. Daarbij gaat het veel om cultureel en industrieel erfgoed: kerken, militaire bouwwerken, havengebieden en fabriekscomplexen.
Dit erfgoed is om diverse redenen in onbruik geraakt, raakt in verval en wordt genomineerd voor de sloop.
Of…wordt herbestemd!
Dit culturele en industriële erfgoed heeft namelijk veelal een eigen identiteit gegeven aan plekken en is dan ook beeldbepalend voor een stads- of dorpsgezicht. Om die reden zoekt men bij het in onbruik raken van dergelijke gebouwen of complexen graag naar herbestemming, zodat ze behouden kunnen blijven voor hun omgeving; en bovendien telt ook het bewaren van het verhaal.

Docent: Yvonne Hilgenkamp

 

meer informatie: 
praktische informatie