Fabrieksschoorstenen van bij ons en in Europa

Fabrieksschoorstenen van bij ons en in Europa

vrijdag, 24 augustus 2018 to zaterdag, 25 augustus 2018
provincie: 
[niet in België]
Roubaix & Tourcoing
organisator(en): 
Le Non Lieu - met medewerking van VVIA

Factory chimneys from here and Europe
Cheminées d'ici et d'Europe

Een tweedaagse netwerkbijeenkomst van vrijwilligers en organisaties die zich in Europa inzetten voor het behoud van fabrieksschoorstenen.
Deze bijeenkomst sluit aan bij en is een vervolg op de thema-maand 'fabrieksschoorstenen' die in mei georganiseerd werd in het kader van de campagne industrieel erfgoed van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.
Er zijn niet alleen lezingen door deelnemers uit verschillende landen, maar ook een reeks plaatsbezoeken die duidelijk maken welk belang men in Noord-Frankrijk hecht aan fabrieksschoorstenen.