Ons maritiem erfgoed

Ons maritiem erfgoed

vrijdag, 21 september 2018 to zondag, 28 oktober 2018
provincie: 
Antwerpen
Antwerpen
organisator(en): 
Water-Ant

De rol van de marine, koopvaardij, veerdiensten en visserij tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef lange tijd onderbelicht. Via de archieven van van de FOD Mobiliteit en Vervoer en een aantal bijzondere Noordzeewrakken (collectie Termote) wordt het verhaal verteld van een vergeten front. nl. dat van de opoffering die de strijdkrachten zich getroosten om ook op zee België te verdedigen tegen de Duitsers. Een onderneming die een zware tol eiste, want België had niet eens een echte marine op dat moment. Opgevorderde vissers- en koopvaardijvaartuigen moesten dan maar dienst doen als oorlogsbodems. De menselijke tol is hoog. Een groot deel van de stukken in de expo zijn letterlijk opgedoken: door duikers bovengehaalde onderdelen van schepen die door de vijand tot zinken zijn gebracht.
De tentoonstelling kan daarnaast ook bogen op een brede selectie aan manuscripten, brieven en dagboeken van de ooggetuigen van toen.
Maar het is meer.
Prominent aanwezig zijn ook de verschillende maritieme erfgoedorganisaties die, met grote inzet van vrijwilligers, de historische overblijfselen van het varende verleden in stand houden. De vereniging Watererfgoed Vlaanderen probeert die allemaal te overkoepelen.
Watererfgoed is een kwestie van vrijwilligerswerk - en hun aanwezigheid is een belangrijke morele steun voor iedereen die zich inzet voor het behoud van dit erfgoed.
De tentoonstelling loopt tot 28 oktober in het Natiënhuis in Antwerpen (Jordaenskaai 25), op vrijdag, zaterdag en zondag van 13u tot 18u.