Bezoek aan Maastricht

Bezoek aan Maastricht

zaterdag, 25 april 2020
provincie: 
[niet in België]
Maastricht
organisator(en): 
VVIA

OMWILLE VAN CORONAVIRUS UITGESTELD NAAR EINDE APRIL , MEI OF LATER
datum nog nader te bepalen

 

 

 

Op zaterdag 14 maart bezoeken we de brouwerij Bosch in Maastricht en maken we kennis met onze Nederlands-Limburgse collegae.

Brouwerij Bosch is de laatste complete stadsbrouwerij van Maastricht. Als industrieel erfgoed is het complex uniek voor Nederland. Het is volledig intact met mouterij, brouwerij en brouwerswoning!
Sinds 1758 werd hier bier gebrouwen. In 1827 kwam de brouwerij in handen van Nicolaas Bosch. Hij en zijn nazaten hebben de brouwerij doen uitgroeien tot een van de grootste brouwerijen van Maastricht.
In 1970 kwam er een einde aan het brouwen van bier. Vanaf dat moment is de tijd hier stil blijven staan!

In 2000 werd de 'Stichting Stoombierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch' (thans 'Brouwerij Bosch') opgericht. In januari 2008 overleed eigenaar Paul Bosch en legateerde de brouwerij aan de stichting.
Het belangrijkste uitgangspunt van het beleid van de stichting is het in stand houden en restaureren van Brouwerij Bosch als industrieel monument. Dat geldt voor de roerende èn de onroerende zaken, zoals bv. het beheer van het oude bedrijfsarchief.

Op 21 september 2019 ontving de brouwerij een Europees Industriana-label
 

Afspraak om 14 u aan de brouwerij, Wycker Grachtstraat 26 te Maastricht.
Vooraf inschrijven.
Kostprijs: 15 euro (leden); 20 euro (niet-leden), streekbiertje na afloop van het bezoek inbegrepen
Inschrijvingsbedrag storten op bankrekening van VVIA, met vermelding 'bezoek Maastricht 14 maart'
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB
Uw inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de betaling