Herbestemming in Rijsel en Roubaix

Herbestemming in Rijsel en Roubaix

OMWILLE VAN CORONAVIRUS VERSCHOVEN NAAR EEN LATERE DATUM
datum nog nader te bepalen

 

 

De regio Rijsel-Roubaix-Tourcoing pionierde reeds aan het einde van de jarenn1978 met herbestemming van leegstaande bedrijfspanden. Het was de tijd dat de textielbedrijven er, net zoals bij ons wegtrokken. Maar de gebouwen van dezen waren bepalend voor het beeld en de regio, de vroegere textielnijverheid bepaalde er de geschiedenis.
Vandaar dat al snel gezocht werd naar de wijze waarop dit ‘erfgoed’ een nieuwe toekomst kon krijgen.

In 1977 kreeg het Parijse top-architectenbureau Reichen&Robert van de maatschappij voor sociale woningen de opdracht om de filature Leblan in  Moulins, een voorstad van Rijsel, om te vormen. Zij concipieerden een open complex met sociale woningen, ateliers voor ambachtslui en kunstenaars, gemeenschapsruimten, een winkel, een theater, terwijl ook de gesloopte Sint-Vincentiuskerk er als gebedsruimte een plaats in vond. Dit was het begin van een proces dat deze wijk een ander uitzicht en karakter zou geven - echter niet zonder moeilijkheden en problemen. In 1995 vestigde de faculteit van de rechten, politieke en sociale wetenschappen zich in een andere nabijgelegen fabriek van dezezelfde groep Leblan.

Ook in andere wijken van de Rijsels metropool werden sedert vier decennia tal van bedrijfsgebouwen herbestemd. In 2013 verscheen, op initiatief van de dienst stedenbouw van Groot-Rijsel, aan da hand van een selectie een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling, ‘Métamorphoses. La Réutilisation du patrimoine de l'âge industriel dans métropole lilloise’
Alles bezoeken zou een week vergen, maar op vrijdag 17 april, de laatste vrijdag van de Paasvakantie, organiseert de West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Atrcheologie vzw een bezoek aan de belangrijkste voorbeelden van herbestemming in Rijsel, Roubaix en Tourcoing

Tussen 1983 en 1984 vormde de eigenaar van de enkele jaren eerder stilgelegde textielfabriek in Roubaix, deze met weinig kosten om tot één van de eerste outlet stores in Europa, L'Usine.
In 1993 werd de oude textielfabriek Motte-Bossut omgevormd tot 'Les Archives du Monde du Travail'. Het is een prestigieus centrum waar bedrijfsarchieven, archieven van de arbeidersbeweging en industrieel-technische archieven bewaard en ontsloten worden
Het Muziekconservatorium van Roubaix is gevestigd in een oude textielfabriek. Op de grens van Roubaix en Tourcoing is één van de oude textielvestigingen omgevormd tot één van de belangrijkste centra voor game-ontwikkeling en beeldverwerking in Europa. Een creatief collectief vestigde zich in een oude hangar. La Condition Publique, de oude opslag- en testruimten voor geïmporteerde katoen is nu een cultuurcentrum. In een voormalig bedrijfsgebouw dat tal van functies had, laatst een garage, vestigde zich een sociale organisatie die er met mindervaliden een restaurant en een theater uitbaat. Eén van de fabrieken waar de familie Cavrois zijn rijkdom verzamelde, is nu een bedrijvencentrum en van uit het ketelhuis ontwikkelt een organisatie kunst- en cultuurinitiatieven in andere industriële ruimten.
 

Max. 25 deelnemers, vooraf inschrijven verplicht
Kostprijs : 40 euro voor leden, 55 euro voor niet leden
(gidsing, verplaatsingen per metro binnen de regio, middagmaal en koffiepauze inbegrepen; de deelnemers ontvangen een oud nummer van het tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek', gewijd aan Noord-Frankrijk)
Inschrijvingsbedrag storten op bankrekening van VVIA, met vermelding 'bezoek herbestemming 17 april'
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB
Uw inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de betaling