1,5 miljoen voor restauratie Vlaamse molens

woensdag, 4 november 2015
kabinet minister-president Geert Bourgeois
  350.000 euro voor de Rotemse molen in Halen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent voor ruim anderhalf miljoen euro aan premies toe voor de restauratie van een vijftal waardevolle molens in Vlaanderen. 

Minister-president Geert Bourgeois: “Met vereende publieke en private krachten zijn de voorbije decennia belangrijke stappen gezet naar het definitieve, het duurzame behoud van ons molenpatrimonium. Beschermde molens moeten na restauratie, net zoals andere monumenten, onderhouden worden om ze voor nieuw verval te behoeden. De beste manier om een bouwwerk te onderhouden, bestaat erin het te gebruiken, hetzij in zijn oorspronkelijke functie, hetzij door het een nieuwe functie, een nieuwe bestemming te geven”.

Het betreft volgende restauratiesubsidies
- 350.000 euro voor de Rotemse molen te Halen
- 295.000 euro voor restauratie van de Mosseveldemolen in Aalst
- 559.000 euro voor de restauratie van de Beddermolen in Westerlo
- 414.000 euro voor de restauratie van de Dorpermolen in Maaseik
en
- 218.000 euro voor de restauratie van de Oyenbrugmolen in Grimbergen

De volledige tekst en de toelichtingen vindt U op de website van minister-president Geert Bourgeois