De Onroerenderfgoedprijs: een wedstrijd om te koesteren

maandag, 19 oktober 2015
Agentschap Onroerend Erfgoed
Campagnebeeld Bouwkundig ErfgoedCampagnebeeld Archeologisch ErfgoedCampagnebeeld Landschappelijk Erfgoed

Vlaanderen lanceert een nieuwe wedstrijd: de Onroerenderfgoedprijs.
Hiermee wil het initiatiefnemers en opdrachtgevers belonen die erfgoed voorbeeldig beheren. Deelnemers kunnen zich tot en met 1 maart 2016 inschrijven bij het
agentschap Onroerend Erfgoed. Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt 15.000 euro.
De Onroerenderfgoedprijs is de opvolger van de Vlaamse Monumentenprijs.
Zoals de nieuwe naam aangeeft, is de wedstrijd niet beperkt tot monumenten.
Alle soorten onroerend erfgoed komen in aanmerking, dus ook landschappen en archeologische sites. De prijs wordt afwisselend toegekend aan toegankelijk en niet-toegankelijk erfgoed. Dit jaar kun je alleen deelnemen met erfgoed dat open staat voor het publiek.
Bij de eerste jaargang van de prijs horen drie campagnebeelden die de liefde voor erfgoed uitdrukken. Op de beelden knuffelt iemand bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. De achterliggende boodschap van deze liefelijke beelden mag duidelijk zijn: erfgoed is veel meer dan zomaar wat overblijfselen uit het verleden. Het is iets om te koesteren.

Kandidaten voor de wedstrijd kunnen zich aanmelden tot en met 1 maart 2016.
Uit alle deelnemers zal een jury uiteindelijk drie laureaten kiezen,waarvan ze één als winnaar aanduiden.
Elke laureaat ontvangt 2.500 euro. De winnaar krijgt daar bovenop nog eens 12.500 euro.
De prijs is niet alleen bedoeld voor de opdrachtgevers en initiatiefnemers van een project. De jury kan de uitvoerders ervan een eervolle vermelding geven.
Er wordt ook een publieksprijs aan deze wedstrijd gekoppeld, waarbij het grote publiek kan stemmen op zijn favoriete laureaat.

De plechtige prijsuitreiking van de Onroerenderfgoedprijs zal plaatsvinden begin oktober 2016.
Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, zal daarbij de spreekwoordelijke honneurs waarnemen.

 

Meer informatie vind je op www.onroerenderfgoedprijs.be