Het Kortrijks station en de Vlaamse Bouwmeester

Tijdens een informatiebijeenkomst, einde juni, werd vanuit de stad Kortrijk gesteld dat de plannen voor het station en de stationsomgeving opgesteld werden in overleg met het team van de Vlaamse Bouwmeester.
Opdat we op de website van de Vlaamse Bouwmeester geen spoor konden terugvinden van enig advies namen we - ook in het kader van de openbaarheid van bestuur - contact op.

Door vakantietoestanden kregen wij pas op 25 augustus een antwoord

"Ik heb uw vraag naar onze betrokkenheid grondig bekeken.  Het enige advies dat wij verleend hebben, dateert uit 2015.  Dit advies (opgenomen in bijlage bij deze mail) handelt echter enkel over de stationsomgeving en niet over het stationsgebouw zelf.  Verder kan ik geen betrokkenheid bij dit dossier terugvinden.
Op uw vraag tot advies in verband met het stationsgebouw kunnen wij helaas niet ingaan.  Als Team Vlaams Bouwmeester kunnen wij namelijk enkel advies verlenen aan de Vlaamse Regering en aan (semi-)publieke opdrachtgevers (steden en gemeenten, provincies, vzw's waarvan de werking meer dan 50% gesubsidieerd is, ...).
Dat betekent dat wij u persoonlijk geen advies kunnen geven.  De NMBS, de stad, ... kunnen ons hiervoor evenwel steeds contacteren, het staat u uiteraard vrij dit aan hen te suggereren."

De plannen die in 2015 ter tafel lagen zijn echter sterk verschillend van wat nu voorgesteld wordt. Het advies handelde vooral over de parking en de verkeersaanleg rechts van het station
Wij zijn van oordeel dat de huidige plannen derhalve opnieuw aan de Vlaamse Bouwmeester moeten voorgelegd worden, en in overleg met hem moeten (kunnen) aangepast worden. In zijn ambitienota ‘Kansen scheppen voor ontmoeting’ besteedt Erik Wieërs trouwens veel aandacht aan herbestemming en duurzaamheid.

Het advies uit 2015 van de Vlaamse Bouwmeester uit 2015 kunt U hier integraal lezen