Industrieel erfgoed. Industrieel toerisme. Zin? Onzin?

Titel van het boek: 

Industrieel erfgoed. Industrieel toerisme. Zin? Onzin?

Industrieel erfgoed. Industrieel toerisme. Zin? Onzin?
Auteur(s): 
VVIA
Plaats van uitgave: 
Z.p. (Gent)
uitgever: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / VVV Industrieel Erfgoed / Werkgroep Toerisme van het Algemeen Nederlands Congres
datum van de uitgave: 
1987
aantal pagina's: 
11 blz (gepolycopieerd werkdocument)

Op 13 mei 1987  organiseerde VVIA  voor de werkgroep Toerisme van het Algemeen Nederlands Congres in het Museum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Techniek in Gent een studieforum ‘Industrieel Erfgoed, Industrieel Toerisme. Zin? Onzin?’'

De studiedag ging ook ruimer dan het toeristisch aspect, en ging o.m. in op de vraag hoe acties en beleid tussen Vlaanderenen Nederland beter op mekaar zouden kunnen afgestemd worden.
Er werden ook een aantal voor industrieel erfgoedroutes naar voor geschoven - w.o. een textielroute van Noord-Frankrijk tot Zuid-Nederland, waaraan samen met ANC nadien nog hard gewerkt werd, maar zonder resultaat.
Tot slot werden in de congresbundel een 3 pagina's met kritische stellingen geformuleerd