s/s Charlesville laat weer van zich horen - Pools gerecht opent zaak

Meer dan twee jaren geleden zonk de s/s Charlesville (of zoals de naam in Duitsland was, de 'Georg Büchner') voor de Poolse kust toen het schip na een heftige strijd voor het behoud dan toch naar de haven van Klaipeda in Litouwen gesleept werd om er verschroot te worden.
Er waren toen heel veel vragen rond het gebeuren.

Nu brengt de Duitse regionale zender NDR een verslag van de openingszitting van een Poolse rechtbank die zich met de zaak gaat bezig houden
(klik om dit verslag te bekijken)

Het was nog maar de openingszitting voor het Zeerecht tribunaal in Gdansk (Danzig), en wie gehoopt had dat de eigenaar en de oorzaken nu boven water zouden komen, bleef op zijn honger zitten. Er werd wel uitgebreid gehandeld over het statuut van het wrak, gezien het schip reeds sedert 1998 niet meer in een scheepsregister opgenomen was. De verdediging van de rederij die de sleepboot (de beruchte 'Ajaks') leverde, pleitte derhalve dat deze rechtbank niet bevoegd is. Omdat de eigenaar van het schip ook nog altijd niet bekend is (alhoewel hij blijkbaar wel de koopsom aan Rostock betaalde) kan met deze ook niet zo maar dagvaarden. Tenslotte pleitte de Poolse scheepvaartautoriteit dat het schip een hinder en een gevaar betekent op de plek waar het nu ligt, en dat het verontreiniging veroorzaakt.
Ook over de oorzaak van het zinken werd getwist - want een expertise voor het vertrek in Rostock leverde een verklaring van zeewaardigheid.

De zaak wordt in januari vervolgd...

De 'Charlesville' was de laatste Congoboot, die vanuit Antwerpen de verbinding met onze toenmalige kolonie verzekerde.
Na de Congolese onafhankelijkheid werd het schip aan Oost-Duitsland verkocht waar het eerst op Cuba voer, nadien opleidingsschip was voor de DDR marine, en in de haven van Rostock eindigde als jeugdherberg.
Tijdens de nieuwjaarsperiode begin 2013 trok een VRT-ploeg naar ginds om er de laatste dagen van het schip te filmen, nadat ze gealarmeerd was door de leden van de vzw Belgian Ships Archive
Ook VVIA sprong samen in de bres en verspreidde reeds op 2 januari een memorandum, op basis van de luttele beschikbare gegevens, waarin iedereen opgeroepen werd om alles op alles te zetten om het schip te redden. VVIA ontdekte eveneens op 8 januari dat het schip wettelijk beschermd was en dus zeker niet zomaar weggesleept en verschroot mocht worden. We deelden dit mee aan Vlaamse Minister Bourgeois, die op basis van deze gegevens contact nam met zijn ambtsgenoot in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.
Daardoor werd de executie wel uitgesteld, maar kon ze uiteindelijk niet tegengehouden worden.
VVIA zocht veel dingen uit - ook achter de schermen - en plaatste alle beschikbare informatie van dag tot dag in een dossier, dat nog steeds op onze oude website kan ingekeken worden (alhoewel een aantal doorklikverbindingen intussen vervallen zijn). U kunt er lezen waar en waarom het mis ging, U kunt er doorklikken naar de uitzendingen van binnen- en buitenlandse TV-stations,...
Het was ook VVIA die het zinken van het schip eerst meldde.