Tien puntenmanifest voor behoud Industrieel Erfgoed

vrijdag, 23 oktober 2015
STIENEO - Nijmegen
foto STIENEO

Stieneo viert deze maand in het Europese jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed zijn eerste lustrum. Deze stichting doet dat tijdens de '024Geschiedenis van Nijmegen' met het publiceren van een tien puntenmanifest.

De Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving zet zich sinds 2010 in voor behoud van de regionale maakindustrie, fabrieksgebouwen, arbeiderswijken, machines, productielijnen en foto’s en films van Nijmegen en omgeving. Het erfgoed wordt voor het grote publiek zichtbaar gemaakt met exposities, lezingen en publicaties.

Er is een boek 'Werken aan de Waal' in voorbereiding, waarin de architectuur van het industrieel erfgoed in Nijmegen in beeld wordt gebracht. Verder heeft het industrieel erfgoed volgens Stieneo een vaste plek nodig waar het erfgoed kan worden tentoongesteld en waar het verzamelde geschreven- en beeldmateriaal vrij toegankelijk kan worden ingezien.

De initiatiefnemers vragen aan de gemeenteraad van Nijmegen om strategisch mee te werken aan een laagdrempelig experience museum. De eerste stap die gezet moet worden is de medewerking aan de financiering van een haalbaarheidsonderzoek door de gemeente Nijmegen.