Toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen voor leegstaande bedrijfsruimten of industriële sites

vrijdag, 16 oktober 2015
beslissingen Vlaamse Regering

Uit de beslissingen van de Vlaamse Regering van vandaag, 16/10/2015.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
De Vlaamse Regering wijzigt principieel artikel 2 van haar besluit met vergunningsplichtige functiewijzigingen en wijzigt principieel diverse bepalingen in haar besluit dat de lijst vaststelt van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. Leegstaande bedrijfsruimten of industriële sites binnen een stedelijk gebied, ingekleurd als industriegebied op het gewestplan, kunnen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk voor een nieuwe functie gebruikt worden om verweving mogelijk te maken. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien een vergunning te verlenen voor het gedeeltelijk of geheel wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex, voor zover de nieuwe functie betrekking heeft op de tijdelijke noodopvang om humanitaire redenen van asielzoekers, daklozen of burgers die omwille van onvoorziene omstandigheden niet in hun woning kunnen blijven, voor een periode van maximaal drie jaar. De voorgestelde functiewijzigingen zullen enkel kunnen worden toegestaan als het gebouw of gebouwencomplex bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen van de Raad van State.
 

Op die manier zal het misschien gemakkelijker worden om leegstaande bedrijfspanden een nieuwe functie te geven