Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800

woensdag, 22 juli 2015
Provincie Vlaams-Brabant, ErfgoedPlus
Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800

Op 24 oktober om 14.00 uur wordt de publicatie 'Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800' voorgesteld te Diest. Een rijk geïllustreerde publicatie belicht de rol van brouwers en stokers in het sociale, politieke en culturele leven, de maatschappelijke inbedding van consumptiepraktijken en de beeldvorming van alcohol in reclame, liederen, wetgeving, toerisme en heemkunde. Het programma omvat enkele activiteiten rond het Diestse brouwverleden en -erfgoed, gevolgd door de eigenlijke boekvoorstelling, met bijdragen van  de auteur en betrokken erfgoedactoren, uitmondend in een receptie. 
Inschrijven kan vanaf midden september.
Meer informatie vind je alvast hier

Deze publicatie is het resultaat van het erfgoedproject ‘Vlaams-Brabant drinkt’ waarbij de rol van alcohol in het dagelijks leven centraal stond, een onderzoeks- en publicatieproject in samenwerking met de private archief- en documentatiecentra KADOC, Amsab-ISG, ADVN en Liberaal Archief.
Het onderzocht het belang van productie, distributie en consumptie van alcohol bij de identiteitsvorming van inwoners van Vlaams-Brabant sinds 1800.
Een rijk geïllustreerde publicatie belicht de rol van brouwers en stokers in

  • het sociale, politieke en culturele leven   
  • de maatschappelijke inbedding van consumptiepraktijken   
  • de beeldvorming van alcohol in reclame, liederen, wetgeving, toerisme en heemkunde.