Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie 2015: het was een boeiende dag !!!

VNODIA - het was weer een boeiende dag

zaterdag 14 november

Industrieel erfgoed internationaal:
(on)macht van vrijwilligers en verenigingen

De eerste VNODIA, Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie werd in 1981 door VVIA in Houthalen georganiseerd in samenwerking met Nederlandse collega-organisaties. Sedertdien is deze bijeenkomst tussen Noord en Zuid, met enkele onderbrekingen, een jaarlijkse traditie geworden. Het is een ideale ontmoetingsplek en een gelegenheid tot netwerken tussen belangstellenden uit heel het Nederlandse taalgebied.
Elkaar te leren kennen, ervaringen en inspiratie uit te wisselen - en wie weet gezamelijke projecten uit te denken.

VNODIA is een informele bijeenkomst, waar het netwerken een belangrijk onderdeel van is.
Organisaties en vrijwilligers kunnen er (kort) hun problemen en werking voorstellen.

 

 

 

 

 

 

 

Over het thema van VNODIA 2015
Industrieel erfgoed internationaal:
(on)macht van verenigingen en vrijwilligers

Ook het industrieel erfgoed is onderworpen aan allerhande vormen en aspecten van de globalisering van onze samenleving.
Dat was zo al tijdens voorbije eeuwen toen technieken, machines en uitrustingsstukken, goederen en ook mensen de Europese grenzen overschreden als gevolg van de industrieel-economische processen. Spoorlijnen eindigden niet meer aan de grenzen, internationale tentoonstellingen (de eerste in 1851) en het opkomen van vrijhandel zijn daar maar een paar voorbeelden van.
Vlaamse en Belgische ondernemers bouwden bruggen in Portugal en Italië, tramwegen in Rusland en Egypte, elektriciteitscentrales in Kiev,... Eén van de mooiste in Gent gebouwde stoommachines staat nu vlak bij Barcelona, een andere is een monument in Sevilla, een derde bewaard en beschermd in een steenkoolmijn vlakbij dezelfde stad. In Oisterwijk restaureren Nederlandse vrijwilligers een in Gent gebouwde stoommachine,...

Maar ook de bedreigingen van dat erfgoed zijn vandaag 'globaal' geworden. De laatste Belgische 'Congoboot', de 'Charlesville', die in Rostock lag, van daaruit naar Klaipeda gesleept werd maar voor de kust van Polen zonk is daarvan een voorbeeld. Een Nederlands Bouwfonds slaagde er bijna in om de laatste en als monument voorgedragen kunstzijdefabriek in Lyon te slopen - en project dat dank zij tussenkomsten vanuit Nederland in extremis kon voorkomen worden.
Internationaal protest stak op (jammer genoeg te laat) toen de oudste Vierendeelbrug in Vlaanderen met sloping bedreigd was.

Over de grenzen en voorbij de eigen kerktoren (of fabrieksschoorsteen) kijken wordt vandaag een 'must' voor iedereen die bij studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed betrokken is. Informatie en ideeën uitwisselen, mekaar ondersteunen...
Maar, wat zijn de grenzen en beperkingen waar vrijwilligers en vrijwilligers tegen stoten ?

De bijeenkomst valt uiteen in twee delen:

 • Tijdens de voormiddag zijn er probleemstellende uiteenzettingen en ervaringen vanuit het werkveld
 • tijdens de namiddag stellen vrijwilligers en verenigingen hun projecten en activiteiten voor - niet noodzakelijk gebonden aan het jaarthema.

  Call-for-papers
  Indien je tijdens de namiddag een paper in verband met het jaarthema wil voorstellen, of de werking van je vereniging of één van je projecten, neem dan even contact met ons secretariaat, bij voorkeur per via het contactformulier op deze website of via het inschrijfformulier van deze VNODIA
  Kandidaten bezorgen ons zo spoedig mogelijk de titel van hun lezing evenals een korte samenvatting (max. 25 regels)
  Afhankelijk van het aantal papers wordt de duur van de presentaties tijdens de namiddagsessie beperkt tot maximaal 7 min. Het organisatiecomité kan, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een selectie doorvoeren. De sprekers wordt gevraagd om hun teksten achteraf (eventueel uitgebreider) in te leveren voor publicatie in het toonaangevende Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek.

 

 

Voorlopig programma (kan nog aangevuld worden)
Industrieel erfgoed internationaal:
(on)macht van verenigingen en vrijwilligers

09:30-10:00

Ontvangst deelnemers (koffie bij aankomst)

10:00 Welkom
 • Adriaan Linters, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie   
 • Jurr van Dalen: voorzitter Stichting Erfgoed
10:30

Thematische Lezingen

 • algemene inleiding: Adriaan Linters: 'Verenigingen en Europese samenwerking'
 • Assumpció Feliu (voorzitster E-FAITH European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage en vice-voorzitster Catalaanse Vereniging voor Industriële Archeologie):
  First results of the 2015 European Industrial and Technical Heritage Year - Les premier résultats de 2015 Année européenne du patrimoine industriel et tecnique
 • Voorbeelden - o.m. door buitenlandse genodigde sprekers:
  • Axel Föhl (wissenschaftlicher Referent Industriedenkmale bij het Rheinischen Amt für Denkmalpflege, 1974-2010 en pionier inzake industrieel erfgoed in Duitsland): Volunteers in Industrial Archaeology - 40 Years of Experience across Borders
  • Adam Mandziejewski (curator en verantwoordelijk voor de publicaties van het Wyspa Art Center, Gdansk): Saving the heritage of the ex-Lenin shipyards in Gdansk. A place where history changed  - nog te bevestigen 
  • Olivier Muzellec (voorzitter van 'Le Non Lieu', Roubaix): Ce qu'une association peut provoquer au niveau européen...
  • Livius J. Kooy (Sekretaris Fedecrail - European Federation of Museum & Tourist Railways): Fedecrail Youth Camps – netwerking, cultuur - het werk van jongeren aan erfgoedspoorwegen
13:00 Lunch en netwerking
14:00 Presentaties: verenigingen en vrijwilligers stellen hun projecten en werking voor
 • Henk van der Veen (bestuurslid Nederlandse Watertoren Stichting) : Van behoud via waardebepaling naar herbestemming; 25 jaar strategische keuzes
 • Philippe Winderickx (voorzitter vzw Herisemvrienden): De voormalige Kartonfabriek Winderickx, 40 jaar inzet 1975-2015
 • Luc Verbeeck (voorzitter EMABB vzw): Het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen - inzet van vrijwilligers voor een uniek steenbakkerijen-erfgoed en -landschap
 • ...
 • Ook U kunt hier Uw project of werking voorstellen (zie 'call-for-papers')
15:30-17:00 Rondleiding, geleid bezoek aan de locatie
Gelegenheid tot netwerken
17:00 - 18:00 Afsluiting en netwerken
Aankondiging plaats, datum en thema VNODIA 2016
Afsluitende borrel of pint
18:00 ... Voor degenen die zulks wensen: geleide avondwandeling door het Antwerpse havengebied, bezoek aan de  met afsluiting in een gezellige kroeg tot ...

Locatie
We zijn te gast in het als varend erfgoed beschermde betonnen Kerkschip Sint-Jozef in Antwerpen

Ligplaats:  
Houtdok 25 - Haven 25A, 2030 Antwerpen
Busverbindingen
-- Lijn 31: halte Ferdinanduspolder (eerste halte voorbij Mexicobruggen)
-- Lijn 1 en 13 terminus Eilandje

 

Kostprijs

    bij inschrijving en betaling voor 1 november

 • leden VVIA en abonnés Erfgoed van Industrie en Techniek : 50 euro   
 • niet-leden : 65 euro

    bij laattijdige inschrijving en betaling na 1 november

 • leden VVIA en abonnés Erfgoed van Industrie en Techniek : 60 euro   
 • niet-leden : 75 euro

Deze prijs omvat: deelname aan de studiedag , de koffiepauzen en de broodjeslunch, de congresdocumentatie en het bezoek aan het Kerkschip.

 

Betaling:

    Het verschuldigde bedrag voor 10 november 2015 overmaken naar
    IBAN-BIC rekening van VVIA bij TRIODOS Bank:
    IBAN : BE41 5230 4462 3210
    BIC : TRIOBEBB

 

Inschrijven

   Inschrijven door terugzending van het van het ingevulde PDF-formulier aan:
   per e-mail via: vnodia2015@vvia.be

Tot en met 1 november geldt er een verminderd tarief
De inschrijvingen worden afgesloten op 10 november - nadien kunnen geen deelnemers meer aanvaard worden
Inschrijvingen worden pas definitief na ontvangst van de betaling op bankrekening