Vlaamse Regering keurt nieuwe afspraken goed voor mijnerfgoed Beringen

vrijdag, 11 december 2015
VVIA, op basis berichten van de Vlaamse Overheid en de pers
steenkoolmijn van Beringensteenkoolmijn van Beringen

We lezen in de beslissingen van de Vlaamse regering van vandaag, vrijdag 11 december 2015, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois
"De Vlaamse Regering keurt principieel het derde addendum goed aan de protocolovereenkomst over de meerjarenplanning van de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen, in het kader van het project Mijn-Wereld. Het gaat om een actualisatie van het bestaande protocol van 2009, dat wordt aangepast in functie van de concrete invulling van de onderscheiden projecten voor de periode 2015 tot en met 2020"

Maar daarmee blijft het natuurlijk nog het raden...

Op de website van minister-president Geert Bourgeois staat wat meer informatie, o.m. "Deze aanpassing gebeurt in functie van de gewijzigde invulling en fasering van de verschillende deelprojecten voor de periode 2015-2020 en zorgt ervoor dat de erfgoedwaarden van de beschermde mijnsite van Beringen behouden blijven en de restauratie versneld wordt aangepakt."

In het Belang van Limburg een plannetje en klakkeloos de tekst van de website van de minister-president; Idem in Het Nieuwsblad

In de Internetgazet van Beringen gaat men in op de bijdrage die de stad zal betalen, en stelt men ook vragen bij de bouwwoede die er heerste op de mijnterreinen. Iets waar we vanuit VVIA vroeger ook al op wezen - want daardoor gaat een groot stuk van de relatie tussen de mijncité en de mijn zelf verloren. Maar ja, als je alles in handen laat van een commerciële PPS dan kun je zoiets - en een maximale uitbating/commercialisering van de site - wel verwachten.