Nieuw nummer "Erfgoed van Industrie en Techniek" gewijd aan Wallonië

maandag, 19 oktober 2015
VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
Erfgoed van Industrie en Techniek, 2015, nr 2

Zopas ging het tweede nummer van het toonaangevende Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ in de post.

Het nummer gaat dieper in op de industriële verwevenheid van Wallonië met Nederland en Vlaanderen.
Peter Marcuse beschrijft in zijn inleidende tekst De noord-zuidconnectie belangrijke handelscontacten tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden vanaf de zestiende tot de negentiende eeuw.
Onze collega’s van de vzw Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles (PIWB) geven een overzicht van de werking en van een aantal verwezenlijkingen van het PIWB.
Hun artikels over de vervaardiging van schouwgarnituren met marmer van Rance en Moeskroen als ‘Vlaamse’ stad in Wallonië illustreren opnieuw de Waalse verwevenheid met Nederland en Vlaanderen.
Herman Neukermans geeft aandacht aan de mijnsite Charbonnage du Hasard én aan de vzw Meta-Morphosis, die op een innovatieve herwaarderingsmanier de herinnering aan deze indrukwekkende mijnsite levendig houden.
In het laatste artikel belicht Adriaan Linters de geschiedenis van de ‘Haut Fourneau n°4 de Marcinelle' en hoe de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - uit solidariteit met de strijd van de Waalse collegae van het PIWB en lokale actiegroepen - bij Europa Nostra een dossier heeft ingediend om deze site te laten opnemen in de lijst van de 7 Most Endangered. Of hoe een Waals-Vlaamse samenwerking hopelijk soelaas kan brengen voor de laatste hoogoven van de regio Charleroi.

Een los nummer kost 8,50 euro, verzending inbegrepen, en kan via VVIA besteld worden