Industrieel archeologische route Jenever en Steenkool

Titel van het boek: 

Jenever en Steenkool. Op zoek naar de wortels van Flanders' Technology nr. 3. Provincie Limburg 1 van Hasselt via Beringen naar Genk

Jenever en steenkool - verkenningsgidsje van Hasselt naar Beringen en Genk
Auteur(s): 
LINTERS, Adriaan [eindred.]
Plaats van uitgave: 
Gent
uitgever: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / VVV Industrieel Erfgoed
datum van de uitgave: 
1987
aantal pagina's: 
49

Dit is het vierde route-gidsje dat de door de VVV Industrieel Erfgoed / Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie gepubliceerd werd in het kader van een toeristische campagne en zoektocht in 1987. Deze werd georganiseerd in het kader van de toenmalige technologiebeurs 'Flanders Technology' en had de bedoeling om op deze wijze het begrip "industrieel erfgoed" in Vlaanderen beter bekend te maken via het aanmoedigen van industrieel toerisme.

De belangstellende wordt gegidst van een regio waar de verwerking van landbouwgewassen domineerde naar een gebied waar vanaf het begin van de 20e eeuw een grootschalige steenkoolnijverheid het landschap en het sociaal leven zou domineren. 
In 1842 bezat Limburg nog maar 961 industriële gebouwen, molens inbegrepen - waarvan er 400 in het arrondissement Hasselt gelegen waren. Limburg bezat op een ogenblik dat elders de industriële revolutie reeds zijn gevolgen liet voelen nog een traditioneel agrarisch-economisch patroon. Een klasse van stedelijk-commerciële ondernemers en de grootsdelijke kernen waar zij zich elders op entten ontbraken. Daar zou na 1906, toen steenkool op grote diepte ontdekt werd, een grondige verandering in komen. Na de tweede wereldoorlog deed zich een reconversie voor, maar de meeste investeringen waren afkomstig van buiten de provincie en uit het buitenland: o.m. Philips in Hasselt (waar de cassette-recorder en de CD op punt gesteld werden) en Ford in Genk. Vandaag zijn beide ook "geschiedenis"... en zouden we belangstelling moeten hebben van het weinige erfgoed dat er nog van overblijft.

Inhoud:

 • Drie industriële revoluties ?
 • Jenever
 • Brouwerijen
 • Molens en maalderijen
 • Landbouw en nijverheidsgewassen
 • De Gelatinesfabriek te Hasselt
 • Steen- en pannenbakkerijen
 • Ertsen
 • Energiesector: molens, stoom, gas, elektriciteit
 • Steenkool: de steenkoolmijnen van Winterslag, Waterschei, Beringen, Zwartberg, Zolder, Houthalen
 • Een toekomst voor de mijnen ?
 • Landwegen
 • Waterwegen: kanalisatie, de Hasseltse kanaalkom, het Albertkanaal
 • Spoorwegen - met aandacht voor de inmiddels verdwenen museumspoorlijnn T.T.Z.
 • Buurtspoorwegen
 • Luchtvaart
 • Wonen