Molenaarsambacht genomineerd als immaterieel erfgoed (Nederland)

woensdag, 25 november 2015
Nederlandse Rijksoverheid
Nederlandse molenzegels, 1963

Het molenaarsambacht wordt genomineerd als immaterieel erfgoed. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten deze traditie voor te dragen bij UNESCO. De bewindsvrouw maakte dit vandaag bekend op molen D’Admiraal, de enige krijtmolen van Nederland.

Minister Bussemaker neemt hiermee het advies voor de Raad voor Cultuur over. Het is voor het eerst dat Nederland een traditie voordraagt voor de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Het is nu aan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders om een nominatiedossier samen te stellen. Het dossier wordt in het voorjaar van 2016 ingediend bij UNESCO.
Bussemaker: ‘Molens zijn al sinds eeuwen met Nederland verbonden. Molenaars zijn nodig om de molens te laten draaien . Ook in de toekomst moeten we kunnen blijven genieten van de werking van deze dynamische monumenten. Door het molenaarsambacht voor te dragen bij UNESCO, gaat het vakmanschap van werken met molens niet verloren voor volgende generaties en blijft Nederland hét molenland bij uitstek.’

Behoud voor de toekomst
Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Er is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag en met de molenapp.

Unesco
In 2012 heeft Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geratificeerd. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed en het beschermen ervan vraagt een andere aanpak dan het beschermen van monumenten en archiefstukken. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door mensen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent dan ook levend houden, helpen om de waardering voor dit erfgoed te vergroten, het belang ervan te erkennen en het veilig te stellen voor de toekomst.
Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed
Om voorgedragen te worden bij het UNESCO-verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, moet een traditie eerst op de Nationale Inventaris Immaterieel  Cultureel Erfgoed zijn geplaatst.
De coördinatie van de inventaris is in handen van het  Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

 


Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders gaan de komende maanden een nominatiedossier samenstellen. Dat dossier wordt in het voorjaar van 2016 ingediend bij UNESCO.