Tijdschrift "Erfgoed van Industrie en Techniek" nr 3 van 2015

donderdag, 22 september 2016
VVIA
Erfgoed van Industrie en Techniek 2015/3Energie in de DenderstadElektriciteitshuisjesMerelaanmolen Gistel

Er was een opeenstapeling van practische, technische en redactionele problemen bij de productie van het toonaangevend Vlaams-Nederlandse tijdschrift "Erfgoed van Industrie en Techniek" - Murphy liet zich terdege gelden.
Maar eindelijk werd dan een nieuw nummer door de drukker geleverd - nr 2015/3.
Het werd een thematisch nummer waar een aantal artikels rond energie in gebundeld werden.

  • Pieter De Raedt: Energie in de Denderstad: industriële productie van elektriciteit en stoom in Aalst - hoe Intercom (thans Electrabel) vanaf 1921 tot recent elektriciteit en stoom voor stadsverwarming en bedrijven produceerde en hier één van de eerste bouwkundige toepassingen van het monobloc-type realiseerde
  • J.M.M. Busio: Monumentale centrales - over de indrukwekkende en architecturaal interessante thermische en hydraulische elektriciteitscentrales in Nederland
  • Peter van den Bossche: Elektriciteitshuisjes: onbekend erfgoed ? - over de architectuur van de 'kabientjes' waar elektrische energie energie omgezet wordt van het middenspannings-distributienet (10 à 15 kV) naar laagspanning (230/400 V)
  • Maarten Van Landeghem: De Merelaanmolen in Gistel - één van de eerste windmolens geconcipieerd voor de productie van elektriciteit. De molen kwam klaar in 1933, is thans sterk vervallen en er wordt geijverd voor restauratie
  • en een museumbespreking van het Museum Strom und Leben in het Duitse Recklinghausen

 
Het nummer zal begin volgende week in de brievenbussen van de VVIA-leden 2015 en 2016 belanden. Er wordt nu hard gewerkt aan het nummer 2015/4 dat nog voor het einde van dit jaar moet verschijnen (met daarin o.m. een artikel over twee Vlaamse stoommachines als monument nabij Sevilla)
 

Dit energienummer is ook los verkrijgbaar - maar is inbegrepen in het lidmaatschap 2016 en 2017
Het kost 8,50 euro (verzending inbegrepen) en kan in Vlaanderen besteld worden via de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Bedrag te storten op bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB
Voor Nederland via de Stichting Erfgoed