Tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' 2018/3 gewijd aan herbestemming in Europa

maandag, 24 september 2018
VVIA
Erfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 3: herbestemming in EuropaErfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 3: herbestemming in EuropaErfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 3: herbestemming in EuropaErfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 3: herbestemming in EuropaErfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 3: herbestemming in Europa

Het nieuwe nummer Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek (2018/2) is opnieuw een interessant themanummer gewijd herbestemming van industrieel erfgoed in Europa.
Het werd op donderdagavond 4 oktober officieel gepresenteerd tijdens de vakbeurs RenoResto in Brussel
Deze aflevering verscheen in het kader van de industrieel erfgoed campagne van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, waarbij de maand oktober in het teken stond van herbestemming van industrieel erfgoed.
Het nummer gaat in op de specieke aanpak in Duitsland, Italië, Catalonië en Engeland, en bevat volgende bijdragen:

 • Lucas VERLINDEN:  De andere kant van Rome
  In de Italiaanse hoofdstad is meer te zien dan adembenemende kerken uit de Renaissance en Barok of de imposante ruïnes van het Romeinse Rijk. Dan heeft de auteur het niet over de fascistische architectuur die nog op vele plekken te zien is, maar over het imposante industriële verleden, waar Rome niet bepaald bekend om staat.De eerste publieke elektriciteitscentrale van Rome, Centrale Montemartini uit 1912, is gereanimeerd tot museum, waarbij de witte, marmeren beelden van goden en mensen contrasteren met de enorme, zwarte, mechanische machines, de oorspronkelijke inhoud van de centrale bepaalden.
 • Bart ZWEGERS :  De mijn Zollverein: van doorn in het oog tot blikvanger
  Het Duitse Ruhrgebied is sociaal, politiek en architectonisch onlosmakelijk verbonden met industrie. In het geografische hart van deze regio, even buiten de stad Essen, ligt de steenkolenmijn en cokesfabriek Zollverein. Dit complex weerspiegelt de opkomst en de ondergang van het Ruhrgebied en is symbool voor een opmerkelijke transformatie van de regio. Dit enorme complex is behouden door hergebruik, hoewel dit gedeeltelijk ten koste ging van de authenticiteit.
 • Amber PATRICK:  Hergebruik van mouterijen en brouwerijen in Newark on Trent, Nottinghamshire en Burton on Trent, Staffordshire
  In dit artikel wordt de geschiedenis van de mouterijen en brouwerijen in Newark on Trent, Nottinghamshire en Burton on Trent, Staffordshire onderzocht en of en hoe door hergebruik bepaalde typen gebouwen bewaard zijn gebleven. Daarna volgt een korte vergelijking van de genoemde steden met andere wederwaardigheden in het behoud van mouterijen en brouwerijen elders. Ook wordt er gekeken of de problemen in deze twee bedrijfstakken ook van toepassingen zijn op ander bedrijven. Ten slotte wordt vastgesteld wat het succes of de mislukking bepaalde bij het hergebruik van industriële gebouwen.
 • Adriaan LINTERS: Nosaltres decidim...
  Catalonië was en is vandaag nog steeds de industriële en economische motor van het Iberisch Schiereiland en bezit daardoor een uniek aantal historische sites en gebouwen die van dat verleden getuigen. Na de dood van Franco en het einde van het franquisme zou rond leegstaande fabrieken, coöperatieven en andere iconische panden een creatieve burgerbeweging ontstaan, die vaak zelf het heft in handen nam. “Nosaltres decidim”, het zijn wij die zelf beslissen... Het is een verhaal van de invulling van de stedelijke ruimte en industrieel erfgoed in Barcelona als laboratorium van interactie tussen burgers, creativiteit en identiteit. De herbestemming van industrieel erfgoed in het spanningsveld tussen commerciële uitbating en kleinschalige intiatieven vanuit de bevolking.

 
 

Belangstellenden kunnen dit nummer aanschaffen aan de prijs van 10 euro
tijdens de voorstelling in Thurn & Taxis op donderdag 4 oktober - of bestellen via onze contactpagina
Pas op : er is maar een beperkt aantal beschikbaar
De leden 2018 van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vinden het nummer begin oktober in hun brievenbus.
Tegen het einde van het jaar wordt nummer vier aangekondigd, een 'varia-nummer