Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

Eén van volgende dagen zal 2018 door het Europees Parlement (samen met de Raad van Europa) uitgeroepen worden tot "Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed"

Op 13/14 januari namen we met VVIA deel aan een intensieve workshop van E-FAITH in Barcelona, waar ideeën gespuid en ingezameld werden om in dat jaar het industrieel erfgoed volop 'in the picture' te plaatsen. Er is afgesproken dat alle deelnemers nu in hun regio peilen naar wat mogelijk en haalbaar is, welke ideeën er nog boven water komen, ...
Op basis daarvan wordt een traject uitgestippeld om ten volle op 2018 in te spelen.
Een synopsis van de belangrijkste elementen die uit de 'hersenstorm' in Barcelona naar voor kwamen kunnen jullie in de linker kolom downloaden.

Vanuit E-FAITH wordt benadrukt dat de inzet van iedereen, verenigingen en vrijwilligers, onontbeerlijk zal zijn.
We kunnen ons nl. niet veroorloven dat het industrieel erfgoed - dat zo belangrijk was en is in de ontwikkeling van het Europese continent - zou 'verzuipen' in het aanbod van het 'traditionele' erfgoed.
In Vlaanderen zal VVIA optreden als contactpersoon voor E-FAITH en naar de andere landen.

Daarom willen we iedereen oproepen om een steentje bij te dragen, en na te gaan wat in zijn/haar omgeving kan gerealiseerd worden.
Misschien één hint: de suggestie om elke maand in één bepaald thema te plaatsen lijkt tot nu toe de meeste aantrekkingskracht te hebben op de verenigingen - vandaar dat nu nagegaan wordt welk thema het best aan welke maand kan gekoppeld worden.
Eén maand ligt wel al vast, nl. mei (fabrieksschoorstenen).

We vragen iedereen om zo spoedig mogelijk zijn/haar suggesties, ideeën en bemerkingen aan VVIA te bezorgen, of rechtstreeks aan E-FAITH (secretariaat@e-faith.org).
Aanvullende informatie zal in de loop van volgende weken en maanden geplaatst worden, zowel op onze website als op de website van E-FAITH onder de tab '>European'