Jukeboxmuseum Menen stopt

zaterdag, 4 februari 2017
VVIA afd West-Vlaanderen
Jukeboxmuseum Menen

Het Meense Jukeboxmuseum staat bekend als (één van) de grootste collecties jukeboxen en radio's in Europa, en moest uitgroeien tot toeristisch trekkers in de Leievallei in Zuid-West-Vlaanderen. Dat lezen we toch in allerhande verslagen van toeristische diensten en organisaties voor streekontwikkeling.
Jammer, het museum haalde nooit het verwachte aantal bezoekers,  dat bleef steken op 4000 à 5000 per jaar.
Het sluit nu de deuren.
Want, 'niet rendabel'...

De collectie is privé-eigendom van Geert Olieu, een gepassioneerd verzamelaar van jukeboxen en oude radio's.
De uitbating van het oorspronkelijke Jukeboxmuseum was een initiatief van de vzw Jukebox en Muziek (Bijlagen bij het Belgisch Staatstblad, 27.08.1992) en opende in 1992 in een schrijnwerkersatelier in de industriezone Ropswalle. Omstreeks 2000 haalde het museum zo'n 130 groepen en ca 2500 individuele bezoekers op jaarbasis.
Toen het pand verkocht werd en Geert Olieu op zoek ging naar een nieuwe locatie, kwam de beschutte werkplaats ‘tVeer met het aanbod om samen een nieuw museum te openen. Gesprekken met Westtoer en een SWOT-analyse vormden de basis voor een subsidiedossier.
De collectie zou daarbij verhuizen naar De Site Roussel, gelegen op een oever van een oude Leie-arm. Dit was het vroegere industrieterrein van het bouwmaterialenbedrijf Roussel en geldt als een getuige van het industriële verleden van de Leiestreek. De private jukeboxcollectie van Geert Olieu kreeg er een onderkomen, terwijl het 'Jukeboxbelevingscentrum' geëxploiteerd zou worden als een project van sociale diensteneconomie door de vzw Beschutte Werkplaats ’t Veer.
Eigenlijk was 't Veer al een aantal jaren (vanaf 2007 ?) met de uitbating van het museum betrokken, en zou er bij de verhuis en herinrichting een investering gedaan zijn van bijna 300.000 euro.

De vzw Jukebox en Muziek, die op datogenblik waarschijnlijk al een sluimerend bestaan had, werd op 29 juni 2012 ontbonden waarbij beslist werd om het eventuele batig saldo over te dragen aan de 'Stichting Olieu'. Verreffenaar was Geert Olieu. Op 27 augustus werd de vereffening afgesloten en besloten dat er geen te bestemmen netto actief was.
De stichting Olieu is een private stichting diereeds op 11 juni 2008 opgericht was door Geert Olieu, samen met Herman Wenes, Paul Chenau (o.m. bestuurslid Open VLD Menen), Christian Provoost, Paul-Emmanuel Casier, Luc Demeester en Bram Wenes (zoon van Herman Wenes en thans coördinator site Roussel), met als maatschappelijk doel
" de collectie van het Magic Jukeboxmuseum te Menen samenhouden door onder meer
a. Bijdragen tot het bewaren, conserveren, documenteren, tentoonstellen en via diverse kanalen en middelen bekend maken van het patrimonium van het Magic Jukeboxmuseum te Menen
b. Hiertoe de beschikbare documentaire, culturele en financiële middelen inzetten.

c. Indien de beschikbare financiële middelen of enige andere reden de voortzetting van het doel niet meer toelaten, ervoor zorgen dat het patrimonium van het Magic Jukeboxmuseum te Menen overgebracht wordt naar een stichting of vereniging met een gelijkaardig doel en die bij voorkeur haar zetel heeft in de stad Menen" (art. 2 van de statuten)
De collectie werd echter nooit eigendom van de Stichting. Art. 4 van de statuten bepaalt slechts "Teneinde voormelde doelstelling te verwezenlijken, wordt door de heer Geert Olieu, voornoemd, de volledige inhoud van het Magic Jukeboxmuseum te Menen in bruikleen overgedragen aan de stichting en dit voor onbepaalde duur".

Op 13 april 2012 opende Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor toerisme en onroerend erfgoed, onder ruime belangstelling  het nieuwe Jukeboxmuseum, gelegen op de Site Roussel in Menen. Het moest een belangrijk toeristisch-recreatief project zijn, waarvoor de Vlaamse Overheid een subsidie van 180.000 euro toekende. “Het Jukeboxmuseum, en daarmee de volledige Roussel-site, is bijzonder waardevol: het is meer dan een museum van oude jukeboxen en radiotoestellen. Het is een belevingscentrum dat je interactief in de glorietijd van de jukebox laat stappen. En bovendien het inrijpunt op het 706 kilometer lange fietsenknooppuntennetwerk van de Leiestreek!”, aldus minister Bourgeois tijdens de opening.

Nu, nauwelijk 5 jaar later, komt het bericht al dat het museum zal sluiten, want - aldus de uitbater - het 'is niet rendabel'.
Daarom zegde de sociale werkplaats ’t Veer in stilte de samenwerkingsovereenkomst reeds in januari 2016 op, alhoewel die nog loopt tot  midden 2017. Sindsdien is men op zoek gegaan om met andere partners om samen tot een nieuwe formule te komen die het Jukeboxmuseum een duurzame toekomst zou garanderen. Tot vandaag zonder succes, alhoewel er sprake is van belangstelling vanuit De Panne.

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/jukeboxmuseum-verhuist-voorlopig-niet-naar-de-panne/article-normal-250177.html

Lees ook

PS - Intussen plant men in het Duitse Halle het grootste jukeboxmuseum ter wereld, met zo'n 700 jukeboxen en 300 flipperkasten op 6000 m²