Eerste Industriana-labels uitgedeeld

Dank zij onze goeie internationale contacten en onze samenwerking met E-FAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed, kan VVIA meewerken aan het Europees project 'Genius Loci'. Dat wil het erfgoed van kleine en middelgrote bedrijven (KMO's) in het licht stellen en ontsluiten.
Aan het project werken o.m. organisaties uit Italië, Malta, Spanje, Hongarije mee, ... en wij dus.

Omdat je niet alles tegelijk kunt aanpakken, werden er drie thema's gekozen om rond te werken:

  • traditionele textielproductie en het vertvaardigen van textiele vezels (vlas, hennep,...)
  • de verwerking van klei
  • de productie van alcoholische dranken en gedistilleerd

Dat zijn natuurlijk thema's die voor Vlaanderen erg goed liggen. Vandaar dan ook dat we geen ogenblik twijfelden om op de vraag van E-FAITH in te gaan, alhoewel we er ons van bewust waren dat zoiets véél (inderdaad VEEL !!!) werk met zich zou meebrengen.
We doen ook mee omdat we van oordeel zijn dat we ons met ons industrieel erfgoed méér en beter internationaal kunnen en moeten profileren..
Genius Loci leek ons daarvoor een unieke kans te bieden, iets waar we gewoonweg geen 'neen' tegen konden zeggen
 

een familiefoto van de geselecteerden met hunb INDUSTRIANA-labelks

En, de resultaten mogen er zijn.
We zetten organisaties, beheerders van sites en musea aan om hun kandidatuur in te dienen voor een Industriana (h)erkenningslabel dat in het kader van dit project uitgedacht werd. Dit label bevat een QR-code waarmee voorbijgangers via hun smartphone dan informatie kunnen opvragen. De  informatie is ook op het web beschikbaar
De ontwikkeling van de hard- en software achter het systeem, en de aanmak van 150 labels om te proefdraaien, worden door de Europese Commissie gecofinancierd via het COSME-programma

We deden blijkbaar zo goed ons best dat we als eersten deze labels mochten voorstellen. We haalden voor Vlaanderen 17 labels binnen, maar konden daarnaast er ook twee bezorgen aan collegae uit het taalgrensgebied Komen-Moeskroen, één in Brussel, één voor een grensoverschrijdend project in Luxemburg. En we verlegden ook even de grens, zodat één schitterende site (met Vlaamse roots) nabij Rijsel een Industriana-label kreeg.
Het valt op dat de meeste aanvragen uit de drankensector kwamen, maar dit bleek tijdens de selecties een tendens in zowat alle Europese landen.

De labels werden tijdens een gemeenschappelijk E-FAITH / VVIA evenement, op 11 mei in de gerenoveerde brouwzaal van, 'De Hoorn' in Leuven aan de geselecteerden overhandigd, door Mark Andries, kabinetschef van Minister-President Geert Bourgeois (die ook bevoegd is voor onroerend erfgoed).

De persmap en de toespraak van Mark Andries kunt U vanuit de linkerkolom als PDF downloaden

De eerste INDUSTRIANA-labels in Europa werden uitgereikt aan:

KLEIVERWERKING

TEXTIEL EN TEXTIELE VEZELS

ALCOHOLISCHE DRANKEN

   

in de pers

 

elders (doorklikken)

heeft U nog foto's ? bezorg ze ons, dan kunnen we ze toevoegen aan het album