Help ca 30 ton boeken redden...

zaterdag, 8 september 2018
VVIA
ex-bibliotheek Ministerie Openbare Werkenex-bibliotheek Ministerie Openbare Werkenex-bibliotheek Ministerie Openbare Werken

Einde oktober was er nog steeds geen oplossing in het vooruitzicht.
De meeste bibliotheken lieten ons weten niet geïnteresseerd te zijn in een overname van het geheel,
om heel diverse redenen - maar vooral omwille van het grote volume, geen tijd, geen geld, geen personeel,...
Na een maand, we zijn nu eind november, is de situatie ongewijzigd.

Daarom beslisten we om de collecties in delen aan te bieden in een eerste fase aan geïnteresseerde instellingen en organisaties die bepaalde boeken of tijdschriften in hun collectie willen opnemen.
Begin november zijn we gestart met het verwerken (sorteren en inventariseren) van de tijdschriften en boeken, dit nadat we voordien enkel poolhoogte namen van wat er in de dozen kon zitten en deze op volgorde zetten.

In principe werken we elke vrijdag en zaterdag. Ook tijdens de kerstvakantie gingen de werkzaamheden verder.
Wie wil helpen is welkom - maar pas op: er is geen verwarming en het is er koud.

We selecteren en sorteren vooral de unieke tijdschriftencollectie, en een lijst van de titels zullen we op een aparte pagina van deze website publiceren. Daar vindt U ook verslag van het verloop van de werkzaamheden.

Een 'teaser' van de reeds beschikbare tijdschriften
>>> staan op een afzonderlijke pagina,
en ze zullen ook daar verder aangevuld worden.

Belangstellenden kunnen echter meer informatie en vollediger lijsten opvragen op basis van hun interessen
U vindt op deze pagina ook welke de voorwaarden voor overname van materialen zijn
 

half januari 2019
Toestand is ongewijzigd. We werken verder.
idem 15 februari
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre,
ni de réussir pour persévérer....

(Willem de Zwijger, prins van Oranje, graaf van Nassau, 1533 - 1584)

 

einde maart 2019 - en geen aprilmop wat sommigen dachten...
Dank zij de enorme inzet van onze vrijwilligers werd een oplossing gevonden

(voor de achtergronden en geschiedenis van deze collectie: lees verder onder het filmpje)
 

 

Wat met de restanten van de bibliotheek van het vroegere nationale Ministerie van Openbare Werken ???

Er was eens... lang geleden. Zo beginnen veel sprookjes.
Maar dit is er geen.
Vanaf het begin van onze onafhankelijkheid bouwde het Ministerie van Openbare Werken één van de meest prestigieuze technische bibliotheken in Europa uit. Die verschilde van gelijkaardige bibliotheken in andere landen, waar de nationale voertaal zowat de enige publicaties omvatte.
Omdat België centraal in Europa lag, met veel contacten in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië kwamen in de bibliotheek in Brussel ook boeken en tijdschriften uit andere landen terecht - alhoewel Franse publicaties tot een stuk in de 20e eeuw overheersten.
Ze verhuisde verschillende keren, en kwam uiteindelijk op een verdieping van één van de WTC-torens nabij het Noordstation in Brussel terecht. Daar nam ze een ruim (donker) lokaal in beslag, met vijf lange rijen compact-berging.

Tot, bij de laatste staatshervorming, openbare werken een bevoegdheid van de Gewesten werd en de diensten en bezittingen verdeeld moesten worden tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest. Twee rijen voor het Waalse Gewest, de middelste rij voor het Brussels Gewest, en de twee meest rechtse rijen voor het Vlaamse Gewest.

VVIA werd gealarmeerd - toen bleek dat de de ingenieurs van het Vlaamse Gewest van oordeel waren dat alle boeken en tijdschriften ouder dan 10 jaar waardeloos waren en mochten weggegooid worden.
We gingen poolshoogte nemen. De Waalse collegae hadden alles netjes verhuisd, Brussel had een aantal stukken meegenomen en de rest laten liggen. De twee ‘Vlaamse’ rijen stonden er nog.

Na wat gepalaver kon bereikt worden dat VVIA alle boeken en tijdschriften zou mogen meenemen - als ze zelf voor de verhuis zorgden. Er werden verhuisdozen aangekocht, en een aantal vrijwilligers liet zich twee à drie dagen per week na bureeluren in de toren opsluiten om alles uit de rekken te halen, te verpakken en op paletten te zetten - tot ze rond middernacht door de bewakingsdienst buitengelaten werden. Eén van onze leden, de firma Strobbe uit Izegem had op vrijdag meestal een vrachtwagen die na levering leeg terug moest richting Izegem, en dan telkens een reeks paletten meenam naar ‘ergens’ in de regio. Er moesten in die periode veel auto’s van West-Vlaamse leden buiten slapen, omdat de garage tijdelijk volgestouwd werd met dozen.
Na enige tijd kon een akkoord bereikt worden met de stad Menen voor opslag in de oude Tabaksfabriek - waar VVIA ook een belofte kreeg dat ze er een bibliotheek zou mogen realiseren. Tot na de verkiezingen de coalitie veranderde...

Vervolgens werd een akkoord bereikt met de gemeente Zwevegem, waarbij de boeken en tijdschriften mochten opgeslagen worden in de oude elektriciteitscentrale, nu ‘Transfo’. In het door de vzw Transfo voorgestelde akkoord (die toen de projectontwikkeling van Transfo verzorgde) werd in 2007 door deze  ook bepaald
“De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, de onroerende goederen, zijnde twee lokalen gelegen op de site Transfo gelegen te 8550 Zwevegem, Paul Ferrardstraat 15, hierna genoemd "de kabelgalerij", bestemd als archief en "het secretariaat", bestemd als secretariaat van het VVIA. De exacte locatie van laatstgenoemde zal later worden bepaald.
De huurder mag deze bestemmingen niet veranderen, noch geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch zijn huurdersrechten overdragen, zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder”
. Er zou - van zodra VVIA zou gesubsidieerd worden - een bedrag van 3500 euro/jaar huur moeten betaald worden.
Alle dozen werden met akkoord naar de site overgebracht, een deel op de begane grond (aan de condensors) en tweede deel op de derde verdieping. Die verhuis, met een gehuurde vrachtwagen, nam twee dagen in beslag...
De werken in Transfo sleepten echter aan, er was een probleem met de brandweer over het gebruik van de lokalen, en de twee leden die het dossier beheerden zijn intussen overleden... De dozen rusten er dus nog zoals elf jaargeleden.

Ook in Zwevegem veranderde de coalitie bij vorige verkiezing. Wat het na 14 oktober zal worden is nog koffiedik kijken. Wel werd intussen de projectontwikkeling van ‘Transfo’ overgedragen aan de intercommunale Leiedal - die ook de rol heeft van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) en ook als Erfgoedcel voor de streek
Net voor de zomer kregen we het bericht dat we onze spullen zo snel mogelijk zouden moeten verhuizen - een andere plek zoeken voor zo’n dertig paletten, geschat op dertig ton boeken en tijdschriften.
De vierkante meters in Transfo moeten gevaloriseerd worden - en de prijzen zullen meer zijn dan wat ons elf jaar geleden aangeboden werd.
Door een gebrek aan toezicht zijn intussen een aantal boeken uiteraard verdwenen en werden de - niet geïnventariseerde - inhoud van de dozen door mekaar gehaspeld. Er is mogelijk ook milieuvervuiling opgetreden, die zich op de documenten kan neergezet hebben.

Ook in het verleden probeerden we reeds deze unieke collectie aan andere instellingen over te maken - of een andere structuur voor het beheer ervan op te zetten. Maar, weinigen voelen zich geroepen - integendeel. “Te veel, te zwaar, geen plaats,...”
Vroeger brachten we ook de cultureel erfgoedcel op de hoogte van het probleem. Die staat voor het roerend en immaterieel erfgoed voor de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, en er is in de streek ook een erfgoeddepot, maar ook dat kan geen oplossing bieden.
 

We willen echter nog een laatste poging wagen en doen een oproep

a.- is er een plek waar ca 30m³ aan boeken naar kan verhuisd worden - om daar dan in de lente en zomer van volgend jaar de toestand na te gaan en te selecteren wat nog bruikbaar is (en eventueel niet interessant materiaal af te stoten) - eventueel een paar zeecontainers
of
b.- is er een bibliotheek of instelling die het geheel wil overnemen
of
c.- zijn er vrijwilligers bereid om in Transfo tijdens volgende maanden een selectie door te voeren - pas op, de lokalen zijn niet verwarmd.
d.- is er iemand die nog andere ideeën of voorstellen heeft, en die wil helpen bij het redden van deze collectie ???

Niet drummen.
Wie wil meewerken of een goed idee heeft contacteert ons via onze contactpagina