Drie representatieve internationale platformen formuleren standpunt inzake behoud kolenwasserij Beringen

maandag, 8 april 2019
VVIA

De bedreigde beschermde kolenwasserij van Beringen staat ook internationaal in de belangstelling. De mogelijke opheffing van de bescherming om zowat 2/3 van het dominante en beeldbepalende complex te kunnen slopen, wordt ook vanuit het buitenland en door internationale organisaties van dichtbij opgevolgd.
Zulks bleek reeds vorig jaar toen de de kolenwasserij opgenomen werd in de shortlist met de 12 belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa, in het kader van de campagne ‘The 7 Most Endangered’. Deze campagne is een initiatief van Europa Nostra, de toonaangevendste erfgoedorganisatie in Europa samen met het Instituut van de Europese Investeringsbank, met de steun van het Creative Europe programma van de Europese Commissie.
Toen vorige maand het openbaar onderzoek liep over de opheffing van de wettelijke bescherming van delen van de kolenwasserij, ontving de stad Beringen ook tal van bewaarschriften uit het buitenland, o.m. uit Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Spanje,... en zelfs één uit Rusland.

Na overleg met de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw schaarden einde vorige week de drie belangrijkste internationale industrieel erfgoedplatformen zich achter een gemeenschappelijke verklaring, waarbij zij aandringen op internationale samenwerking om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor het behoud van de kolenwasserij van Beringen. Er wordt o.m. aangedrongen op het organiseren van een netwerk tussen de bewaarde grote kolenwasserijen in Europa (nl. deze in Beringen, twee in Duitsland en één in Frankrijk) waarbij voor steun aangeklopt zou worden bij de Europese Commissie.
Daarnaast wordt ook aangedrongen op de samenstelling van een internationale expertencommissie die de mogelijkheid moet krijgen om de behouds- en herbestemmingsproblematiek van de kolenwasserij van Beringen grondig te bekijken, en een tweede opinie te formuleren.

De tekst van deze gemeenschappelijke verklaring evenals een (officieuze) Nederlandse vertaling vindt U onderaan.

De organisaties die dit gemeenschappelijk standpunt formuleerden zijn

- TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, de wereld-organisatie voor het behoud van industrieel erfgoed, dat de belangrijkste specialisten, instellingen en organisaties uit alle continenten groepeert
- EFAITH - European Federation of Associations of Industrial and Technial Heritage, het platform van onafhankelijke industrieel erfgoedverenigingen en vrijwilligersorganisaties in Europa
- het Industrial and Engineering Heritage (IEHC) Committee of Europa Nostra, de expertencommissie van Europa Nostra voor het industrieel en technisch erfgoed
 

Joint declaration concering the endangered  coal preparation plant at Beringen (Flanders, Belgium)

The endangered coal preparation plant in Beringen is one of the last in Europe and is an integral part of the coal mine of Beringen, which has had statutory heritage protection since 1993 - 1994. It is a symbol of the development of modern industrialized coal production during the last century and an industrial monument of European importance.

We are surprised that the research into the conservation and adaptive reuse did not draw on experience and expertise available in other countries and from international experts. For a monument of this scale and importance, this seems to us to be a sine qua non condition before making any decision.

The undersigned representative international heritage organizations therefore advocate
1.- that the Flemish Government establishes an effective international cooperation and network of bodies involved in the preservation and re-use of the last coal preparation plants in Europe, including those of Zollverein in the Ruhr and Göttelborn in the Saarland (Germany), the Wendel mine in Lorraine ( France), etc. if possible within a European funded project. The undersigned organizations call on the European Union to provide the necessary support for this.
2- that an international expert task force will be established to thoroughly (re) examine the various aspects and challenges of preservation and re-use of the Beringen coal preparation plant, from a technical, financial, and heritage perspective, and will be asked to formulate a second opinion in a report to the Flemish Government.
The report that such an expert committee would submit can be either supportive of preservation or conclude that retention is not the appropriate option - but has the advantage that it can weigh up all aspects in an independent and objective manner.

This joint declaration has been issued by
•    EFAITH - European Federation of Associations of Industrial and Technial Heritage
•    TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage
•    The Industrial and Engineering Heritage (IEHC) Committee of Europa Nostra
after consultation with the ‘Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw’ (Flemish Association for Industrial Archaeology)

04.04.2019

 

 

Officieuze vertaling:

Gemeenschappelijke verklaring inzake de bedreigde kolenwasserij van Beringen (Vlaanderen, België)

De kolenwasserij van Beringen is één van de laatste van Europa en is een integraal onderdeel van de sedert 1993 - 1994 beschermde steenkoolmijn. Ze is een symbool van de ontwikkeling van de moderne geïndustrialiseerde steenkoolproductie tijdens voorbije eeuw en een industrieel monument van Europees belang.
Het verwondert ons dat bij het onderzoek van de behouds- en herbestemmingsproblematiek geen beroep gedaan werd op in andere landen en bij internationale deskundigen aanwezige ervaring en expertise. Voor een monument van deze schaal en belang lijkt zulks ons een conditio sine qua non vooraleer een beslissing te nemen.
    
Ondergetekende representatieve internationale erfgoedorganisaties pleiten daarom voor

1.- het opzetten door de Vlaamse Regering van een effectieve internationale samenwerking en netwerking met de betrekking tot behoud en herbestemming van de laatste kolenwasserijen in Europa, waaronder deze van het Zollverein in de Ruhr en Göttelborn in het Saarland (Duitsland) , de Wendel-mijn in Lotharingen (Frankrijk), e.a. indien mogelijk binnen één Europees project. Ondergetekende organisaties roepen de Europese Unie op om hiervoor de nodige steun te verlenen.
2- de samenstelling van een internationale experten task force die de verschillende aspecten en problemen van behoud en herbestemming van de kolenwasserij van Beringen grondig zou (her)bekijken, zowel vanuit technisch, financieel als vanuit erfgoed-standpunt, en dat dit gevraagd wordt om in een rapport aan de Vlaamse Overheid een tweede opinie te formuleren.
Het rapport dat zo'n expertencommissie zou voorleggen, kan zowel positief zijn als negatief zijn voor behoud - maar heeft het voordeel dat het alle aspecten op een ongebonden en objectieve manier tegenover mekaar kan afwegen.  

Deze gemeenschappelijke verklaring werd opgesteld door
•    EFAITH - European Federation of Associations of Industrial and Technial Heritage - Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed
•    TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage - het Internationaal Comité voor het Behoud van het Industrieel Erfgoed
•    The Industrial and Engineering Heritage (IEHC) Committee of Europa Nostra - het Comité voor Industrieel en Technisch Erfgoed van Europa Nostra
na overleg met de ‘Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw'

04.04.2019

 

PERS