Europees project Genius Loci

dinsdag, 20 september 2016
VVIA
Het Industriana-label

GENIUS LOCI is een door de Europese Commissie gecofinancierd project.
Het wil de aandacht vestigen op het erfgoed van kleine ondernemingen (KMO of MKB), het belang ervan aantonen en duidelijk maken aan voorbijtrekkende toeristen en aan mensen van ter plekke. De project partners zijn gevestigd in Italië, Malta, Spanje, Hongarije en België. E-FAITH (de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed) stelt zijn expertise en netwerk ter beschikking van het project. Via E-FAITH werkt VVIA mee aan dit project.

Om te starten werden een drietal piloot-sectoren uitgekozen:
1. Traditionele gefermenteerde dranken (bier, wijn, cider,...) en het distilleren
2. De verwerking van klei tot bakstenen, tegels, dakpannen – en ook tot refractaire bakstenen, drainagebuizen, majolica, enz.) 
3. Traditionele textielambachten (zoals het handweven) en de productie van Europese textielvezels (w.o. vlas, hennep,...)

Om een inzicht te krijgen in het bestaande aanbod wordt nu een database opgesteld van het erfgoed van kleine bedrijven in de verschillende Europese landen: historische sites, musea en collecties, traditionele ateliers en bedrijfjes die met oude technieken werken. Ook het immaterieel erfgoed dat hiermee verband houdt wordt opgelijst, zoals personen en organisaties die instaan voor opleiding en het doorgeven van traditionele kennis en ervaringen, die bepaalde tradities in leven houden en doorgeven aan volgende generaties.

Op basis van deze inventaris zullen 150 sites en organisaties gratis het Europese Industriana-label met QR-code ontvangen. Zij zullen aldus deel uitmaken van het Industriana-netwerk, met bijbehorende apps en vermeld worden in de kaartbestanden – zodat voorbijgangers en belangstellenden via hun smartphone of via de Industriana-websites informatie kunnen opvragen over de sites en hun geschiedenis.

Organisaties, musea en sites die aan de testfase van dit project willen deelnemen en die gratis een Industriana-label willen krijgen vullen zo spoedig mogelijk de vragenlijst in, voegen een aantal foto's toe, en sturen die terug aan het coördinatie-secretariaat van het project. U kunt deze vragenlijst downloaden van de webpagina van GENIUS LOCI.

Niet dralen. De selecties starten op 27 september. En voor wie laat (te) komt, er zijn nu maar 150 gratis labels beschikbaar. Op is op...