Duitse groep bezoekt Vlaams industrieel erfgoed in kader Europees pilootproject educatief erfgoedtoerisme

In het kader van een EU COSME-programma rond educatief industrieel erfgoedtoerisme bezoeken studenten van het ‘Institut für Materielle Kultur’ van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg het Vlaams industrieel erfgoed als één van de pilootprojecten.

Aan het project “EUmillenialsTOUR” dat door de Europese Commissie gefinancierd wordt nemen o.m. organisaties en instellingen deel uit Italië, Engeland, Duitsland en België.
Dat project heeft de bedoeling om een aantal transnationale educatieve toeristische producten te ontwikkelen op de snijpunten van cultuur, educatie, kennisverspreiding en ondernemingsschap. Het industrieel erfgoed moet daarvoor een basis vormen - waarbij in deze fase vooral aandacht geschonken wordt aan het erfgoed van textiel en mode, en wordt de nadruk gelegd op leerlingen van de hoogste graad van het middelbaar onderwijs en studenten hoger onderwijs.
De Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed (E-FAITH, European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) staat in voor wetenschappelijk en inhoudelijk advies, terwijl in Vlaanderen de organisatie van de verschillende actiepunten waargenomen wordt door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.

Op dit ogenblik wordt een reeks test-uitwisselingen georganiseerd tussen hogescholen en universiteiten.
Zopas keerden studenten geschiedenis van de Gentse Universiteit terug van een dergelijk bezoek aan de regio Bremen.

Van woensdag 30 maart tot en met zondag 3 april brengen studenten en enkele docenten van de opleiding ‘materiële cultuur’ van de Universiteit van Oldenburg een bezoek aan Vlaanderen.
Deze originele opleiding - zoals we er in Vlaanderen nog geen kennen - bestudeert gebruiksvoorwerpen, objecten en toestellen en de wijze waarop ze een rol spelen in sociale relaties, attitudes en machtsverhoudingen. Textiel en kleding krijgen daarbij een bijzondere plaats toebedeeld. Als een fundamenteel onderdeel van materiële cultuur vormen zij de kern van het debat, vanuit het perspectief van culturele studies, kunst, design, ecologie, consumptie, productie en intermenselijke relaties.

De groep zal op woensdag 30 maart om 14u20 in het Gentse St.-Pietersstation arriveren en daar ontvangen worden. ‘s Avonds is er een welkom in de turbinezaal van het studentenhuis ‘Therminal’ -  Hoveniersberg 24 9000 Gent (waar dan ook de tentoonstelling ‘Beschermd Industrieel Erfgoed in Vlaanderen’ geopend wordt).
De groep verblijft in Gent en bezoekt
- op 31 maart Gent (o.m. MIAT, De Centrale, en het textiel- en sociale erfgoed van de stad)
- op 1 april Oudenaarde (stadsbezoek en MOU-museum) en Ronse (stadsbezoek, MUST-museum en TIO3)
- op 2 april wordt een fietstocht ingericht van Menen (vlassites) naar Komen (lintenweverij)

Het volledige programma van het bezoek vindt U hierbij.
Mocht U aan één van deze bezoeken willen deelnemen, dan kan dat. We stellen het wel op prijs indien U zich vooraf even aanmeldt.
Voor nadere informatie kan U contact nemen met VVIA via het contactformulier of telefonisch 0496.377791
 

Vandaag, 2 april, was de laatste dag - de groep is uitgeput maar vertrekt morgen terug naar Duitsland, vol entoesiasme over wat we hen toonden en wild entoesiast over het Vlaams industrieel erfgoed. Zowel voor ons als voor hen was het een rijke ervaring.
Dank aan iedereen die - voor en achter de schermen - zijn/haar medewerking verleenden.
Zonder hùn inzet en hùn entoesiasme was dit niet mogelijk geweest - en het is precies hun inzet en intoesiasme dat voor de Duitse studenten en docenten die onvergetelijke ervaring opleverde