West-Vlaams jacquard roedenweefgetouw zoekt nieuw onderkomen

maandag, 5 december 2016
VVIA afdeling West-Vlaanderen
Het Deerlijkse épinglé-getouw in Geldrop

Jaren geleden werd door een West-Vlaams bedrijf aan het Weverijmuseum Geldrop (Nederland) belangeloos een jacquard-roedenweefmachine (épinglégetouw) met bijpassende  kruisspoelmachine (bobijnmolen) en  inslagspoelmachine (spoelmolen) geschonken. Het getouw en de toebehoren werd naar eigen patent vervaardigd door de firma Gebr.  Lefèbre uit  Deerlijk.

Als enige voorwaarde bij de schenking was toen gesteld, dat indien het museum om bepaalde redenen terug afstand zou moeten doen van deze machines, de schenkers als eerste mochten bepalen wat er met deze machines dan zou moeten gebeuren.
Het museum in Geldrop reorganiseert.
En vraagt nu dringend een nieuw onderkomen te zoeken of bij ontstentenis hiervan totale afstand van deze machines te doen met eventuele totale vernietiging als mogelijk resultaat.

Dat laatste zou natuurlijk een groot verlies zijn, gezien de belangrijkheid van de meubelstofnijverheid met dit type weefgetouw in Zuid-West-Vlaanderen, sedert de jaren 1950. Het was een periode waar in bijna elke straat thuisweverijen bestonden en generaties met dergelijke machines hun brood verdienden. Van dit soort getouwen blijft er weinig of niets meer over...

Er wordt daarom dringend een nieuw onderkomen gezocht. De machines bevinden zich nu nog in het museum te Geldrop, maar de oorspronkeljke schenkers willen hen opnieuw schenken aan een museum of andere geïnteresseerde. Ze beloven ook dat eventuele wisselstukken eveneens belangeloos ter beschikking zullen worden gesteld, zodat het getouw operationeel kan blijven en de techniek verder demonstreren.

Geïnteresseerden of personen die kunnen meehelpen om een oplossing te vinden contacteren VVIA afdeling West-Vlaanderen zo spoedig mogelijk !!!
 

In de pers: