stalen scheepswrakken in de Noordzee

vrijdag, 15 april 2016
VVIA op basis informatie Agentschap Onroerend Erfgoed
stalenscheepswrakken in de Noordzee - (c) Agentschap Onroerend Erfgoed

SeArch is een multidisciplinair IWT-onderzoek met duidelijke doelen, nl.:

  • de ontwikkeling van een snelle en kwaliteitsvolle methodiek voor het inschatten van het archeologisch potentieel van door werken geaffecteerde gebieden op zee en in kustzone. Dit betreft zowel bestaande conventionele technieken alsook nieuwe en aangepaste technieken.
  • de voorbereiding van een duidelijk beleid en een goede wettelijke omkadering met betrekking tot het marien archeologisch erfgoed. Het wettelijke kader moet instaan voor een goed beheer van waardevol erfgoed maar mag niet in de weg staan van aangewezen economische exploitatie van de Noordzee.

In dit project wordt nauw samengewerkt met mariene bedrijven, overheidspartners, visserij, havenautoriteiten, maatschappelijke actoren en de wetenschappelijke wereld.
Onlangs voerden twee medewerkers van het Agentschap Onroerend Erfgoed verschillende onderzoeken uit naar scheepswrakken in het Belgische deel van de Noordzee vanaf de onderzoeksschepen RV Belgica en RV Simon Stevin. Ze doken ze met ondersteuning van enkele duikers van Defensie naar de vrachtschepen MV Garden City (1969) en MV Birkenfels (1966), de WOII Vorpostenboot v-1302 “John Mahn” en een nog niet geïdentificeerde Duitse UB-III duikboot uit WOI.
Door metingen van de dikte van de staalplaten wordt nu een methodiek opgesteld om de overlevingstijd van deze wrakken te schatten.