Fabrieksschoorstenen en GSM antennes - een moeilijk iets ?

donderdag, 17 maart 2016
VVIA afd West-Vlaanderen
De usine Cavrois-Mahieu in Roubaix, voor het plaatsen van de antennes op de schoorsteen

Onze collegae van Roubaix, Le Non Lieu, die aan de basis liggen van de Europese actie voor behoud en herwaardering van fabrieksschoorsten spanden een proces in tegen de Franse telecomgroep 'Free Mobile' om de GSM antennes te verwijderen van de schoorsteen van de Usine Cavrois-Mahieu. De fabriek is omgevormd in een soort bedrijvencentrum. Le Non Lieu heeft er het oude ketelhuis verworven en organiseert daar en vandaaruit tal van inspirerende activiteiten.
Storende antennes zijn hen - en vele anderen - een doorn in 't oog.
Daarom spanden zij een proces aan voor de administratieve rechtbank om de antennes weg te krijgen...
Echter, voor de rechtbank wordt hun deskundigheid aangevochten en wordt er ook op gewezen dat ze volgens hun statuten eerder een algemeen-culturele vereniging zijn en erfgoedzorg niet nominatim ingeschreven hebben - en wordt gepleit om Le Non Lieu een boete van 1200 euro op te leggen als "schadevergoeding aan Free Mobile".
Bij de stad lijken de meningen verdeeld. Alhoewel de vorige maire-adjoint à la culture (schepen van cultuur) van oordeel was dat "een monument ook z'n boterham moet verdienen" - verwijzend naar de inkomsten die via de plaatsing van antennes kon gegenereerd worden, is de huidige nieuwe schepen genuanceerder en is hij van oordeel dat minstens naar de argumenten van Le Non Lieu zou moeten geluisterd worden.

Lees het artikel in La Voix du Nord, 17.03.2016