Manifest voor het behoud van een station

PERSMEDEDELING
Manifest voor het behoud van een station
Op 13 april werd de opname bekend gemaakt van het station van Kortrijk in de lijst van de belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa, The 7 Most Endangered. Toen Minister Diependaele nadien bekend maakte het station niet te willen beschermen, en de stad Kortrijk en de NMBS een dag later aankondigden dat het zou gesloopt worden voor een duur mega-station, ontstond een enorme discussie, die de grenzen van de stad ruimschoots overschrijdt.
Vorige week bezocht een beperkte technische delegatie van Europa Nostra en de European Investment Bank het station om poolshoogte te nemen en het bezoek van een uitgebreide delegatie in het najaar voor te bereiden. We kwamen ook te weten dat er gedacht wordt aan een Europees uitwisselingsproject met architecten om een alternatief programma te formuleren.
Kortom, het station van Kortrijk staat in het oog van een storm.
Maar, wat is het belang en de rol en de positie van een station in stad en maatschappij ? 
Wat is duurzaamheid als we praten over sloop, behoud en herbestemming,... ?
Over deze aspecten werd in samenwerking met Kortrijkse organisaties een manifest opgesteld. Dat werd intussen door niet minder dan 53 personen bijgetreden; architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen, vooraanstaanden uit de wereld van erfgoed, kunst en cultuur, academici,...
Het manifest stelt in vijf punten dat ‘erfgoed’ niet noodzakelijk verbonden is met esthetiek, maar definieert het ruimer als de materialisatie van het verhaal van gemeenschappen.
Het maakt duidelijk dat NMBS op basis van zijn eigen beheersovereenkomst met de federale overheid een fundamentele verantwoordelijkheid heeft voor behoud en kwalitatief omgaan met haar onroerend erfgoed, samen met de Vlaamse Overheid.
Behoud en herbestemming zijn duurzaam, slopen en nieuwbouw niet - iets wat ook de Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs in zijn ambitienota 2020-2025 stelt.
Wat de Belgische spoorwegen sedert 1835 realiseerden levert een unieke staalkaart van de ontwikkeling van burgerlijke bouwkunde en architectuur, waar onder stations, die vandaag opnieuw ankerpunten kunnen zijn in steden en regio's.
Kortom, een station is een belangrijk monument in steden en gemeenten. Het kan niet herleid worden tot een plek waar men afstapt of opstapt.
Klik op de link om het manifest te downloaden