Minister negeert advies eigen administratie over bescherming station Kortrijk

vrijdag, 30 juni 2023
VVIA
het Agentschap Onroerend Erfgoed adviseert voor bescherming

Het unieke wederpbouwstation van Kortrijk is met sloop bedreigd.
NMBS en de stad Kortrijk willen het vervangen door een geldverslindende en megalomane nieuwbouw

Op 15 februari diende de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie bij minister Diependaele, met kopie aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, een gemotiveerde aanvraag in tot bescherming van het wederopbouwstation van Kortrijk, nadat bekend gemaakt werd dat dit opgenomen werd in de shortlist van The 7 Most Endangered, de lijst van de belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa.
Op 13 april werd het station officieel opgenomen in de lijst van The 7 Most Edangered 2023.
Op 25 april verklaarde de minister het station niet te zullen beschermen, een dag later presenteerde NMBS een project dat de volledige sloop van het historisch station inhoudt.
Daartegen kwam al heel wat reactie, ook uit het buitenland.
In samenwerking met Kortrijkse organisaties stelde VVIA een 'Manifest voor het Behoud van een Station' op.Dit werd spontaan ondertekend door meer dan 50 personen en organisaties uit de wereld van architectuur, erfgoed, kunst en cultuur en academici.

Via de regelgeving op de openbaarheid van bestuur verkreeg de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw nu een kopie van het advies dat de Vlaamse erfgoeddienst, het Agentschap Onroerend Erfgoed, op 23 maart j.l. aan minister Diependaele bezorgde.
De aanhef van dit uitgebreid gemotiveerde advies is duidelijk :
"Naar aanleiding van verschillende aanvragen tot bescherming, stellen wij voor om het station van Kortrijk (1951-1956) te beschermen als monument. Als één van de meest waardevolle naoorlogse stationsgebouwen in Vlaanderen, vult deze bescherming een aantoonbaar en gewichtig hiaat in het beschermde bestand in."

<< klik op de link en lees het volledige advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed