Industrieel Erfgoed in Vlaanderen

Industrieel Erfgoed in Vlaanderen
Industrieel Erfgoed in Vlaanderen, extranummer 1988
jaargang: 
1988
nummer: 
extra
Uitgever: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Een extranummer naar aanleiding van de sluitingen van de Limburgse steenkoolmijnen, en de geplande slopingen. Een oproep tot redding en behoud van minstens de belangrijkste gebouwen in elke mijnzetel: Waterschei, Winterslag, Eisden, Zolder, Beringen, Houthalen,...
Bij dit speciale nummer is ook een kopie van een persmededeling gevoegd en een voorbeeld van bezwaarschrift dat kan ingediend worden
Het nummer luidde de start van een campagne in, die pas in 1992 resultaat zou kennen - zie 'Industrieel Erfgoed in Vlaanderen' nr 26-27