Definitieve versie uitvoeringsbesluit Varend Erfgoed goedgekeurd

vrijdag, 27 november 2015
Vlaamse Regering / Belga / VVIA

Uit de belissingen van de Vlaamse regering van vandaag, 27.11.2015 :

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz

"Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet tot bescherming van varend erfgoed. Het beoogt onder meer het expliciteren van de criteria voor opname in de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed; het opstellen van een lijst van meldingsplichtige handelingen en de bijhorende meldingsprocedure; het regelen van een toelatingsprocedure voor het buiten Vlaanderen brengen van beschermd varend erfgoed; het uitwerken van een premieregeling voor periodieke onderhoudswerken aan het beschermd varend erfgoed en het bepalen van het premiepercentage; het vereenvoudigen van de procedure voor het bekomen van een beheerspremie voor ingrijpende werken aan het beschermd varend erfgoed en het bepalen van het premiepercentage."

 


Nvdr. zie hierover ook