Bezoek aan Museum 't Aloam in Viane

Bezoek aan Museum 't Aloam in Viane

zaterdag, 25 september 2021
provincie: 
Oost-Vlaanderen
Viane (Geraardsbergen)
organisator(en): 
VVIA

VOORBIJ

 

VVIA-leden en belangstellenden worden verwacht in het museum 't Aloam in Viane bij Geraardsbergen.

Het museum is gevestigd in de Mertensmolen op de Mark.
De oorspronkelijke watermolen met molenstenen werd in de loop der jaren omgebouwd naar waterturbines , uitgebreid naar industriële molen met aandrijving door stationaire dieselmotoren en cilindermolens.
Thans is er het museum 't Aloam. Er is een uitgebreid drukkerijmuseum, de maalderij, 4 stationaire motoren waaronder 2 Carels Diesels en de uitgebreide verzameling gereedschappen voor allerhande beroepen.
De Carels dieselmotoren werden gerestaureerd en zullen die namiddag voor speciaal voor dit bezoek opgestart worden. Eén van de VVIA-leden die zijn medewerking aan de restauratie verleende zal uitleg geven over deze restauratie

Tijdens het bezoek vragen we iedereen de COVID-19 reglementen strikt na te volgen. Mondmaskers verplicht

Deelname:  20 euro per persoon. Hierin is een kop koffie en een stuk mattentaart inbegrepen.
Inschrijven verplicht per e-mail voor uiterlijk 24 september  - en inschrijvingsbedrag storten voor deze datum op bankrekening van VVIA (of ter plaatse betalen)
BAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB
Het maximaal aantal deelnemers wordt bepaald op basis van de geldende COVID-19 regels. Indien er te veel personen inschrijven krijgen VVIA-leden voorrang. Het deelnemingsbedrag wordt teruggestort bij annulatie en aan personen die niet konden deelnemen bij overschrijding van het maximum aantal
 

13u afspraak ter plaatse
Edingseweg 401
9500 Viane (nabij Geraardsbergen)