Herbestemming van bedrijfsgebouwen in Rijsel-Roubaix

Herbestemming van bedrijfsgebouwen in Rijsel-Roubaix

vrijdag, 2 september 2016
provincie: 
[niet in België]
Rijsel - Roubaix - Tourcoing
organisator(en): 
VVIA afd West-Vlaanderen

In Noord-Frankrijk, meer bepaald in de wijk 'Moulins' van Rijsel, werd reeds aan het einde van de jaren 1970 geëxperimenteerd met herbestemming van textielfabrieken. De eerste realisaties kwamen tussen 1977 en 1981 tot stand.

Het werd over de jaren een indrukwekkende aanpak, waarbij sedertdien tientallen bedrijfsgebouwen een nieuwe invulling kregen - getuige daarvan het boek 'Métamorphoses. La réutilisation du patrimoine de l’âge industriel dans la métropole lilloise'  dat einde 2013 onder de auspiciën van de dienst stedenbouw van Groot-Rijsel verscheen

We spreken af om 10 u in de hall van het station van Lille-Flandres (aankomst treinen uit Gent/Kortrijk: 09:50) en trekken dan doorheen onbekende wijken, arbeiderswoningen en fabriekspanden, sporen van onbekend industrieel erfgoed net over de grens. De nadruk ligt op herbestemde panden : lofts, burelen, cultuur, universiteit, archief, muziekacademie,... We kunnen er véél van leren.

Verplaatsingen: te voet en met het openbaar vervoer
's middags maaltijd op een originele herbestemde plek -

Prijs: leden VVIA 35 €; niet-leden 50 €
Middagmaal, tickets openbaar vervoer, koffiepauze inbegrepen; deskundige gids !

Inschrijven vooraf bij de West-Vlaamse afdeling van VVIA via het contactformulier.
Deelname te storten op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB