Industrieel erfgoed bezoeken...

Regelmatig organiseert VVIA bezoeken aan industriële sites en collecties. Ook andere verenigingen en organisaties doen zulks.
Maar hou er rekening mee dat veel van deze sites niet geschikt zijn om met grote aantallen te bezoeken, en dat op veel plaatsen - zeker wanneer er machines werken - rekening moet gehouden worden met risico's
Daarom houden we ons aan volgende regels en richtlijnen bij bezoeken aan industrieel archeologische sites (fabrieken, molens, stations, brouwerijen, loodsen, scheepswerven, mijnen,…)

  • Het aantal deelnemers dient beperkt te blijven tot een veilig aantal: dit aantal is afhankelijk van de aard van de site, zo is het bv niet aangeraden om met meer dan een dozijn bezoekers terzelfdertijd een draaiende molen te beklimmen. Houd u strikt aan het veilige maximum !
  • Volg strikt de richtlijnen van de begeleiders.
  • Betreedt geen ruimten of lokalen die niet voor bezoekers toegankelijk zijn.
  • Elke deelnemer aan hetn bezoek dient zelf de nodige voorzorgen in acht te nemen en dient zelf elk risico te voorkomen - uiteindelijk is iedereen op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid. Neem geen nodeloze risico's bij trappen, oude vloeren, minder veilige gedeelten.
  • Draag bij bezoeken aangepast en veilig schoeisel en kledij - geen hoge hakken, geen los rondwapperende kleding en sjaals die kunnen gegrepen worden door draaiende toestellen, houd steeds afstand van machines in werking en draaiende tand- en andere wielen.
  • Roken is strikt verboden !
  • Neem geen souvenirs, voorwerpen of documenten mee: wij zijn géén ordinaire souvenir-jagers.
  • Vraag steeds de eigenaars of verantwoordelijken van de site of collectie of u foto's mag nemen, vraag of er bepaalde dingen zijn die niet mogen gefotografeerd worden.
  • Minderjarigen zijn slechts toegelaten onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de ouders; kinderen beneden de 12 jaar kunnen bij bezoeken aan sites en privé-verzamelingen geweigerd worden.