SOS Station Kortrijk

station Kortrijk - plan gevel

SOS Station Kortrijk

Sedert enkele jaren en vooral sedert het Europees Jaar van het Spoor (2021) zetten lokale organisaties en VVIA zich in voor het behoud van het wederopbouwstation van Kortrijk.
Maar ondanks alle tussenkomsten en protesten blijven NMBS en de stad Kortrijk volharden om het te slopen en door een duur en megalomaan project te vervangen. De totale kostprijs van de nieuwbouw en infrastructuur zouden 89 miljoen euro + BTW bedragen - maar met de ervaring van Luik en Bergen in het achterhoofd is het de vraag of het bij die som zal blijven.
Los van het feit dat als gevolg van de plannen een belangrijk historisch station verloren zou gaan, moet men ook een vraag stellen naar het gevolg van deze exhuberante kosten.
Voor andere stationsin de regio, waar de toegankelijkheid van de perrons een probleem is voor mindermobiele mensen, is er geen geld meer. In de regio hebben tal van stations als nog geen verhoogde perrons, en zijn de hoger gelegen perrons van Harelbeke, Waregem,... niet met een lift te bereiken. In Waregem, waar men sinds 1990 tevergeefs op een betere toegankelijkheid aandringt werd daarvoor begin dit jaar actie gevoerd.
 

Onlangs werd het openbaar onderzoek opgestart over de sloop van het station van Kortrijk.
DIEN EEN BEZWAAR IN
We proberen nu zo veel mogelijk mensen aan te zetten om voor 15 september een bezwaarschrift in te dienen bij de stad en zullen met UW steun nadien ook de procedure tot het einde voeren en alle rechtsmiddelen uitputten.

 

U kunt een bezwaarschrift indienen

 • via het omgevingsloket - klik daar in vak bovenaan rechts,
  en zie ook onze bijlage

 • of per aangetekende brief aan:
  Openbaar Onderzoek Bezwaarschrift, Dienst Bouwen en Wonen Kortrijk, Grote Markt, 54, 8500 Kortrijk
  Indien U per e-mail een bezwaarschrift instuurt, vraag dan steeds een ontvangstbevestiging - en stuur ons een kopie van uw bezwaarschrift. Wij kunnen dan nagaan of het bij het dossier gevoegd werd.

Gezien behoud van erfgoed en een goede leefomgeving van algemeen belang zijn kan iedereen zijn stem laten horen, ook burgers uit andere steden dan Kortrijk, en zelfs uit Nederland en andere landen

Wij plaatsten zo veel mogelijk informatie over de waarde van het station en achtergronden op onze website

 • inleidende pagina over de waarde en achtergronden van het station, en de stappen voor behoud
 • op 13 april 2023 werd bekend gemaakt dat het station door een Europees expertenpanel erkend werd als één van de zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa, The 7Most Endangered
 •  VVIA diende een aanvraag in tot wettelijke bescherming van het station als monument. Ondanks het bijzonder positieve advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed, legde minister Diependaele deze aanvraag naast zich neer. Op basis van het decreet openbaarheid van bestuur vroegen wij het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed op - U kunt dit hier volledig lezen
 • in samenwerking met lokale organisaties werd een Manifest voor het behoud van een station opgesteld. Dit werd door spontaan meer dan zestig vooraanstaande personen ondertekend
 • Tijdens een informatievergadering einde juni werd beweerd dat de plannen voor het station tot stand kwamen in overleg met de Vlaamse Bouwmeester. Dit blijkt niet zo te zijn, fake news... Lees hier wat het team van de Vlaamse Bouwmeester in 2015 schreef...