EU Cosme project rond educatief industrieel erfgoedtoerisme

vrijdag, 4 december 2015
VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
Aanvullende informatie: 
PDF icon download de infotekst

Recent werd via het Europees COSME-programma een project goedgekeurd dat o.m. de mogelijkheden van educatief toerisme en industrieel erfgoed moet uittesten voor jongeren uit de leeftijdsgroepen 15-18 jaar (hogere cyclus secundair onderwijs) en studenten hoger onderwijs. Het centrale thema van dit project zal draaien rond textiel, verleden, heden en toekomst - zowel roerend als onroerend en immaterieel erfgoed.
De specifieke objectieven van het project zijn o.m.
1. to stimulate the young generations to the value of EU industrial heritage sites as memory of our past, in particular regarding the remarkable period of the Industrial Revolution, representing a unique moment in our history for the progress of humanity, from a cultural and social perspective, and a strong mean of EU cultural identity;
2. to support young people in their knowledge capitalization, by providing direct and life experiences in those places where the industrial revolution happened, connecting learning objectives (textile&fashion; design; art&craft) to the travel experience;

Het project wordt vanuit Italië gecoördineerd. Partners zijn o.m. afkomstig uit Duitsland, Engeland en België
Meer informatie vindt U ook op de website www.eumillennials-tour.eu/

Voor wat het aspect 'industrieel en technisch erfgoed' betreft is E-FAITH (Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel enTechnisch Erfgoed) bij het project betrokken. E-FAITH lag ook aan de basis van en coördineert de verenigings- en vrijwilligerswerking van 2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed. E-FAITH staat in voor de inhoudelijke en wetenschappelijke begeleiding van het project.
Voor de ontwikkeling van het project in Vlaanderen heeft E-FAITH de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie aangesproken.
In nauwe samenwerking met E-FAITH zal VVIA, en derhalve ook het Vlaamse industrieel en technisch erfgoed, een belangrijke rol kunnen spelen in dit project.

In Vlaanderen zou - voor wat betreft het hoger onderwijs samengewerkt worden met de studenten geschiedenis uit Gent, via de VGK Vlaamse Geschiedkundige Kring - die in het begin van de jaren 1970 trouwens aan de basis lag van industriële archeologie in België. De nadruk zou hier liggen op het textiele erfgoed en de huidige ontwikkelingen in Oost-Vlaanderen. Daarbij zouden de musea die zich toeleggen op textiel of die een collectie rond textiel bezitten nauw betrokken worden en zich ook via het project kunnen presenteren en profileren. Dit onderdeel omvat een test-uitwisseling tussen een groep Gentse studenten en studenten van het Institut für Materielle Kultur van de Universität Oldenburg en waarschijnlijk ook van het Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft van de Universität Bremen
Voor de doelgroep 15-18 jaar wordt nog geprospecteerd, zowel naar een school waarmee als een omgeving (Oost- of West-Vlaanderen) waarin dit onderdeel kan ontwikkeld worden. Dit onderdeel zou tot een uitwisseling tussen een Vlaamse school en een andere Belgische school, bij voorkeur uit het andere landsgedeelte, moeten leiden.