België - Vlaams Gewest

educatief toerisme rond nijverheid en techniek - een workshop

EUMillennialsTOUR is een door de Europese Commissie gesteund project om de mogelijkheden te onderzoeken van transnationaal educatief toerisme.
Daarbij werd het industrieel erfgoed, in casus vooral het erfgoed dat verband houdt met textiel en mode, voor de eerste tests centraal gezet. Hierbij wordt getracht niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar wat vandaag gebeurt en welke ontwikkelingen voor morgen in de pijplijn zitten

Lommel en het zink

De Noorderkempen was de eerste streek in Limburg die echt industrialiseerde, toen aan het einde van de 19de eeuw de nieuwe grootschalige zinkfabrieken zich op de uitgestrekte zandvlakten vestigden. Een VVIA-dag rond zink in de Noorderkempen

 

Pagina's