Vlaams-Nederlands tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' 2018 nr 1 verschenen

donderdag, 26 april 2018
VVIA
Erfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 1Erfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 1

Zopas verscheen het eerste nummer van de jaargang 2018 van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek.
Het is een themanummer over herbestemming van industrieel erfgoed, met daarin volgende artikels:

 • Marianne De Fossé: Het Antwerps huidenpakhuis 'Magazijn Alfred' (1881) herbestemd
  De succesvolle reconversie van een Antwerps pakhuis tot kantoorruimte, met groot respect voor de geschiedenis van het gebiouw
   
 • Dora Chatzi Radopoulou: Hergebruik van industrieel erfgoed in Nederland: een terugblik (van 1970 tot in de jaren 2010)
  Een artikel, gebaseerd op haar promotiescriptie aan de TU Delft, waarin de auteur drie herbestemmingsprojecten in Nederland vergelijkt: de katioenspinnerij van Jannink & Zn in Enschede, de Westergasfabriek in Amsterdam en de DRU-ijzergieterij in Ulft.
   
 • Bart Zwegers: De strijd om Cornwalls industrieel erfgoed
  De auteur, net gepromoveerd op de geschiedenis van de monumentenzorg in Duitsland en Groot-Brittannië tussen 1970 en 2010, belicht de problemen bij herbestemming van industriële sites in Cornwall
   
 • Geurt Rombach en Yasmine Van der Hulst-Voorhoeve: Herbestemming Pompstation 1853 en Pompstation Oranjekom I
  Gerbaseerd op hun afstudeerscriptie vergelijken de auteurs de herbestemming van twee pompstations in de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

Belangstellenden kunnen dit nummer los bestellen door storting van 8,50 euro (verzending inbegrepen) op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210 - BIC : TRIOBEBB
met vermelding "toezending Erfgoed Industrie en Techniek 2018 nr 1"
De leden van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vonden het nummer intussen in hun brievenbus.
Indien U lid wordt dan ontvangt U dit nummer en ook de drie volgende nummers die dit jaar nog van de pers zullen komen.
Klik hier om lid te worden