Tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' 2018/2 gewijd aan kranen

dinsdag, 26 juni 2018
VVIA
Erfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 2: hijskranenErfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 2: hijskranenErfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 2: hijskranen, GentErfgoed van Industrie en Techniek, 2018 nr 2: hijskranen, Antwerpen

Het nieuwe Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek (2018/2) is opnieuw een interessant themanummer gewijd aan laad- en losinstallaties: hijskranen

Deze reuzen zijn de meest opvallende en overweldigende erfgoed-elementen in al onze havens.
Alhoewel er voorbije decennia tientallen verdwenen en tot schroot herleid zijn, worden ze nu meer en meer gerespectereerd, beschermd en zelfs door erfgoedzorgers en vrijwilligers gekoesterd.
Hijskranen zijn een integraal deel van ons technisch en industrieel erfgoed.

In dit nummer vinden we volgende artikels:

 • Helmig KLEEREBEZEM: 'Hijskranenspel' in Twente verleden tijd
  Een bijdrage over de industrialisatie en de metaalconstructie in Twente, waar firma's als Stork, HEEMAF, Thole, Conrad, Sanders & zoon en Rörink & Van den Broek hijskranen bouwden
 • Marc PINTE & Pieter NEIRINCKX: Kranen geven Gentse haven een gezicht
  Tien havenkranen krijgen een hoofdrol in het Gentse stadsontwikkelingsproject 'Oude Dokken'. In dit oude havengebied komt een nieuwe stadswijk met 1500 woningen, groen, recreatie, werkgelegenheid, kleinhandel en publieke voorzieningen. De kranen zullen de skyline van dit nieuwe stadsdeel domineren als getuigen van het maritieme verleden. Het artikel gaat in op de geschiedenis van de kranen in Gent - en op de toekomst van de bewaarde exemplaren.
 • Giel VAN HOOFF: Figee, de erfenis van 145 jaar kranenbouw in Haarlem
  Overal in havens staan kranen van Nederlandse makelij. Een handvol fabrikanten was verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de Nederlandse kranenproductie. Daarbinnen bekleedt het oudste bedrijf, de firma Figee, een speciale plaats. Na een beknopte bedrijfsgeschiedenis volgt een toelichting over een aantal speciale producten
 • Paul VAN SCHOORS: De hydraulische museumkranen van het MAS... binnenkort terug aan het werk ?
  Antwerpen bezit de grootste collectie wettelijk beschermde havenkranen in Europa. In 1974 besloot het stadsbestuur, onder impuls van enkele haveningenieurs, om van elke reeks kranen die buiten dienst gesteld werd, één exemplaar te bewaren. De huidige collectie, die door het MAS (Museum aan de Stroom) beheerd wordt telt achttien havenkranen. De oudste is een handbediende kraan van tien ton uit 1884. Daarnaast zijn er twee waterperskranen bewaard, die nu gerestaureerd worden.
 • Geert DE WEGER: Spoorwegkranen
  Ook op rails en bij de spoorwegen waren kranen in gebruik - ondermeer voor het verplaatsen van zwaar spoorwegmaterieel. Een van de eerste spoorwegkranen werd in 1853 gebouwd door de Duitse firma Klett, voorloper van het huidige MAN (Maschinenbau Actiengesellschaft Nürnberg), en ook in hetzelfde jaar gaf in Engeland de Great Northern Railway de opdracht aan de firma Kirkstall Forge Co in Peterborough, om een ongevallenkraan te bouwen

Het tijdschrift vestigt de aandacht op een nog onderbelicht thema.
Het komt ook net op tijd voor de industrieel erfgoed thema-maanden juli en augustus van het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed 2018. Die zijn gewijd aan het industrieel erfgoed van transport en reizen, en omvatten ook een specifieke actie ten voordele van hijskranen

 

Belangstellenden kunnen dit nummer los bestellen door storting van 8,50 euro (verzending inbegrepen) op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210 - BIC : TRIOBEBB
met vermelding "toezending Erfgoed Industrie en Techniek 2018 nr 2 - hijskranen"
(enkel voor België)

De leden van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vinden het nummer weldra in hun brievenbus.
Nieuwe leden, en personen die recent hun lidgeld betaald hebben ontvangen dit nieuwe nummer samen met het reeds verschenen nr 1 van deze jaargang, gewijd aan herbestemming in Vlaanderen en Nederland
Voor het najaar wordt nummer drie aangekondigd, gewijd aan herbestemming van industrieel erfgoed in Europa, en einde van het jaar verschijnt nog een 'varia'-nummer

.
Klik hier om lid te worden