Erfgoed van Industrie en Techniek, 2020/1

dinsdag, 7 april 2020
VVIA
Erfgoed van Industrie en Techniek, 2020/01

Het eerste nummer van de jaargang 2020 van het intussen gereputeerde Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek  werd weer eens een boeiend en gevarieerd nummer, dat naast een bespreking van twee buitenlandse tijdschriften drie artikels bevatten:

  • Kim Descheemaeker: Mechanisering en automatisering in de grofkeramische sector.
    Grootschalige bedrijven zoals Wienerberger beheersen anno 2019 de grofkeramische industrie in België. De productie is er sterk gemechaniseerd en geautomatiseerd. Elke stap in het pro-ductieproces wordt nauwkeurig opgevolgd en geanalyseerd. Maar hoe verliep de productie van grofkeramiek in de vorige eeuw? Wanneer vond die grootschalige mechanisering en auto-matisering in België plaats? Aan de hand van de casus van de steen- en buizenbakkerij Dumoulin in Langemark en Wijtschate wordt de weerbarstige praktijk van de industrialisatie van de grofkeramische sector geïllustreerd.
  • Marc BUSIO: Seinhorst, bakermat van zenders en centrales
    In 2019 was het precies honderd jaar geleden dat in Nederland de eerste radio-uitzending plaatsvond. Nergens heeft dit medium daarna zo’n grote invloed gehad als in Hilversum, dat zich ontwikkelde tot dé omroepstad van het land. Dat het een fabriek was die hiervoor de basis legde is echter bij weinigen bekend en evenmin dat Philips deze na de oorlog uitbouwde tot een indu-striegroep voor telecommunicatie (PTI). Uit de begindagen van deze Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) resteert in het centrum van Hilversum nog een monumentaal pand met slechts weinig industriële uitstraling, aan het fabriekscomplex zelf herin-nert enkel nog de naam van een nieuwbouwwijk: Seinhorst. 
  • Waander Devillé: Het waardestellend onderzoek naar de vaartuigenverzameling van het Museum aan de Stroom
    Met steun van de Vlaamse gemeenschap konden in 2017 tien pilootprojecten starten met de waardering van collecties. Een van die projecten was het waardestellend onderzoek naar de vaartuigenverzameling van het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. Een boeiend en nuttig project dat de collectie onder de aandacht bracht. Maar wat houdt dat waarderen nu precies in?

Voor volgende nummers zijn nog gepland
- een nummer over immaterieel industrieel en technisch erfgoed
- een dubbelnummer over metaalconstructies en -constructiefirma’s
- in 2021 nummer over landschapsverandering onder invloed van grondstoffenwinning
Het abonnement is in Vlaanderen inbegrepen in het lidmaatschap van VVIA