Erfgoed van Industrie en Techniek, 2020/2 gewijd aan immaterieel erfgoed

woensdag, 8 juli 2020
VVIA
Erfgoed van Industrie en Techniek, 2020/02, immaterieel erfgoed

Het tweede nummer van 2020 van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' is integraal gewijd aan het immaterieel erfgoed van industrie en techniek.
De inhoud:

 • Joeri JANUARIUS : Het immaterieel erfgoed van industrie en techniek: een inleiding
  Aan de hand van een literatuurstudie wordt getracht de toenemende aandacht voor immaterieel erfgoed in onderzoek en beleid te duiden. De recente ontwikkelingen worden in een breder kader geplaatst, en wordt ingegaan op het beleid in Nederland en Vlaanderen. In een conclusie worden een aantal kansen en uitdagingen geformuleerd voor de sector van het industrieel erfgoed in de omgang met immaterieel erfgoed.

Vervolgens wordt in drie praktijkgerichte artikelen de diverse dimensies van borging toegelicht:

 • Albert VAN DER ZEIJDEN: Borging door vrijwilligers. Het Nederlandse model voor borging van het molenaarsambacht
  Het molenaarsambacht werd op voordracht van Nederland in 2017 ingeschreven op de UNESCO internationale lijst van immaterieel erfgoed. Organisaties van vrijwillige molenaars, w.o. de Gilde van Vrijwillige Molenaars en de Ambachtelijke Korenmolenaarsgilde, spelen een belangrijke rol in de borging van dit erfgoed. Zonder molenaars geen draaiende molens en zonder molen geen molenaarsambacht. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zonder molenaar is borging van het molenaarsambacht onmogelijk. Dat was de inzet van Nederlands eerste voordracht voor de UNESCO lijst
   
 • Steven DE WAELE: Van bakovens bouwen tot pompen boren. Doorgeven van technische kennis als museale taak
  Het Museum voor de Oudere Technieken in Grimbergen (MOT) tracht het belang van de 'oudere' technieken, hun heden én toekomst, duidelijk te maken voor 'een zo ruim mogelijk publiek. Het betreft technieken met natuurlijke aandrijving. De aanpak van het MOT is bijna zo divers als het onderwerp zelf, van een speurtocht voor kleuters tot ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek. Via een veelheid van activiteiten, publicaties, webpagina's en tentoonstellingen brengt het museum het verhaal van de geschiedenis en de toepassingen van wind-, water- en spierkracht. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de handwerktuigen, waarvan het museum een zeer uitgebreide collectie beheert en ontsluit.
   
 • Jan VAN DE VEEN: Hoe behouden we kennis over stoommachines ?
  Bijna iedere technologie doorloopt een cyclus van een aarzelend begin, een bloeiperiode en uiteindelijk de teloorgang. Dat geldt zeker ook voor de zuigerstoommachine, die verdrongen werd door de verbrandingsmotor en de elektriciteit. Vandaag is de zuigerstoommachine vrijwel verdwenen en daarmee zijn een technologie en ook de specifieke kennis die daarmee samenhing ook niet meer aanwezig. Om de stoommachines de bewaard bleven veilig en verantwoord te laten functionneren moet deze specifieke kennis behouden blijven. De Vereniging tot Behoud van Stoomwerktuigen spant zich in Nederland op verschillende manieren daarvoor in

Het nummer telt 32 bladzijden en is fraai geïllustreerd.
Het wordt toegezonden aan alle leden van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (die eveneens de andere nummers van deze jaargang ontvangen)

Het kan ook los besteld worden, in België bij de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, tegen de prijs van € 12,50 (verzending inbegrepen)