De boeken en tijdschriften van het vroegere Ministerie van Openbare Werken

We zijn nu volop bezig met het openen en sorteren van de boeken en tijdschriften, afkomstig van het vroegere nationale Ministerie van Openbare Werken
(zie het verhaal)

Op de eerste plaats worden de publicaties uit de 20e eeuw verwerkt - de rijke schat van 19de eeuwse publicaties komt naderhand aan de beurt - omdat we de reeksen daarvan ook zo goed mogelijk willen inventariseren.

Na twee dagen hard werken is ongeveer een kwart van de verhuisdozen die zich bevinden op,de derde verdieping van het 'Nieuw Transfogebouw' verwerkt, en kunnen belangstellende instellingen en organisaties nu reeds een aantal tijdschriftenreeksen komen ophalen voor hun bibliotheek (zie achteraan dit artikel).
Boeken worden zo veel mogelijk via een aantal thema's gesorteerd. Laat ons weten indien U voor een bepaald thema geïnteresseerd is, dan kunnen we daar op  voorhand rekening mee houden.

Bezoek en een handje komen toesteken kan in principe elke vrijdag- en zaterdagnamiddag (behalve op 15 december, want dan vieren we het 40-jarig bestaan van VVIA) of op afspraak - te maken via onze contactpagina.. Ophalen van publicaties zal mogelijk zijn vanaf 15 januari.
Van overgenomen boeken en tijdschriften dient een lijstje opgemaakt (zie te downloaden formulier)

Iedereen die publicaties overneemt moet wel een formuliertje invullen waarbij hij/zij verklaart wat hij/zij meegenomen heeft, welke bestemming de publicaties zullen krijgen en ook dat hij/zij de boeken niet te koop zal aanbieden. De overname is gratis, maar een kleine donatie voor onze vereniging wordt altijd op prijs gesteld

(lees verder onder de lijst van titels)

titellijst tijdschriften, gesorteerd per 22-12-2018 - 214 titels geregistreerd
We zijn over de helft - nog zo'n kleine honderd dozen te verwerken op de 'derde' verdieping

we zoeken nog vrijwilligers om een handje toe te steken tijdens de kerstvakantie
Geef een seintje en de dagen dat je kunt, dan maken we op basis daarvan een planning op

 

 

Aanvulling 18-11-2018:

Vrijwilligers prospecteren nu wat er zoal in de dozen steekt - en dit in allesbehalve ideale werkomstandigheden. Er is geen verlichting (zodat we er om 17 u moeten stoppen door de duisternis) en ook geen verwarming. 

De belangrijkste boeken en tijdschriften zitten nu in grote verhuisdozen (zwaar !!!) en bleven daar in goede en propere toestand bewaard. Wanneer ze uit die dozen gehaald worden, vergroot het risico en bestaat kans op verontreiniging - want de ruimte waarin gewerkt wordt is vol stof.
Daarom zoeken we een droge en verwarmde plek waar de dozen in eerste instantie naar toe kunnen gebracht worden, om ze daar uit te sorteren en de tijdschriftenreeksen te inventariseren.
Dan kunnen ze op een georganiseerde wijze aangeboden worden aan geïnteresseerde instellingen.

Wie kan hulp bieden bij vervoer en een plek waar we de sortering in betere omstandigheden kunnen uitvoeren?

Naast boeken en tijdschriften uit de 20e eeuw kwam echter ook al een schat aan architectuur- en ingenieurstijdschriften uit de 19de eeuw boven water. Daarnaast zijn er belangrijke administratieve reeksen, en tenslotte en massa gedrukte jaarverslagen .van binnen- en buitenlandse bedrijven

We zijn van oordeel dat de instelling die deze 19de eeuwse reeksen in hun geheel overneemt onmiddellijk tot één van de belangrijkste voor geschiedenis van architectuur, wetenschap, techniek en bedrijfsleven in Europa kan uitgroeien.
Wanneer die vernietigd worden zou zulks een regelrecht schandaal betekenen. Tijdens het congres over de uitdagingen voor industrieel erfgoed, vorige donderdag in het Institut National du Patrimoine in Parijs, brachten we dit probleem even ter sprake - en de unanieme reactie van onze Franse collegae "Mais ça, c'est vraiment un scandale".

Er wordt prioriteit gegeven aan het inventariserenvan de tijdschriftenreeksen.
Boeken worden rudimentair op een aantal thema's - maar wanneer Uw instelling in een bepaald onderwerp interesse heeft, dan kunnen we daarmee rekening houden en die publicaties afscheiden.
 

 

Aanvulling 30.11.2018

We hebben ons nu volledig in Transfo georganiseerd, gezien er in de regio nergens een plek gevonden kon worden waar de boeken en tijdschriften tijdelijk zouden naar kunnen overgebracht worden. Overheden en erfgoedinstellingen houden blijkbaar liever de boot af.
Intussen is ongeveer één derde van de grote dozen open gedaan, en hebben we een vrije ruimte gevonden waar we kunnen werken, en een andere waar de verwerkte tijdschriften op stapel(tje)s kunnen gelegd worden (zie foto's onderaan deze pagina)
Tot vandaag, dank zij de inzet van vrijwilligers, 96 titels geïnventariseerd (zie lijst). Daar zitten een aantal minder belangrijke bij, maar ook een paar uitzonderlijke. Een inventaris maken van de boeken is binnen het tijdsbestek niet mogelijk, maar die worden gesorteerd naargelang de belangstellingssferen die ons meegedeeld werden. Alle titels en de beschikbare exemplaren worden in een database ingelezen.
Er kwam ook een hele stapel jaarverslagen van binnen- en buitenlandse bedrijven boven water.
Belangstellenden kunnen ons contacteren en hun interessen doorgeven. Tijdschriften en boeken zal men vanaf half januari kunnen ophalen, na afspraak.

Intussen wordt nog even een oproep gedaan tot vrijwilligers om een hand(je) en een tand(je) te komen toesteken. In principe op vrijdagen en zaterdagen, en ook een aantal dagen (volgens afspraak) tijdens de kerstvakantie. Geef een seintje als je een dag of een halve dag wil komen helpen.

 

Aanvulling 22.12.2018

Voorbije dagen kwam ook de pers op bezoek. De verschenen artikels vindt U hier onder: