Suiker in Europa

vrijdag, 21 februari 2020
VVIA
Suiker in Europa - Erfgoed van Industrie en Techniek, 2019/3-4Bietenoogst - Erfgoed van Industrie en Techniek, 2019/3-4suikerfabriek van Waterloo - Erfgoed van Industrie en Techniek, 2019/3-4suikerfabriek van Hoegaarden - Erfgoed van Industrie en Techniek, 2019/3-4

In 2000, dus precies twintig jaar geleden, werden de Vlaamse en Nederlandse tijdschriften over industrieel erfgoed samengesmolten tot een gemeenschappelijke publicatie - het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’.
Dat was toen het eerste grensoverschrijdend erfgoedtijdschrift.
Het wordt uitgegeven door een gezamelijke Vlaams-Nederlandse redactie.
Er werd in de loop van voorbije twee decennia een boeiend gezamenlijk traject afgelegd, waarbij het tijdschrift tal van nieuwe en ook een aantal eerder traditionele thema’s aansneed. Er waren bv themanummers over vlas, oorlogserfgoed, nucleair erfgoed, herbestemming van oude bedrijven, en - uiteraard - over bier en brouwerijen.

De twintig jaar samenwerking wordt nu voltooid met de uitgave van een speciaal themanummer over suikererfgoed in Europa. Het is het laatste nummer van de jaargang 2019 dat met enige vertraging van de pers kwam.

Op 22 november 1958 speelde in de Rotterdamse Schouwburg Het Rotterdams Toneel de première van het toneelstuk “Suiker” Hugo Claus. Dit is een naturalistische melodrama over enkele seizoenarbeiders uit Evergem die elk jaar gaan werken in de suikerfabrieken van Verrières in Frankrijk.
Het oorspronkelijke kortverhaal werd in 1959 opgenomen in het bundel “De zwarte keizer
Dat is zestig jaar geleden.

Het werd een meer-dan-dubbelnummer, dat normaal 72 bladzijden omvat. Dit nummer dat dat de 20 jaar samenwerking bekroont werd 80 bladzijden.
Het was ook een huzarenstuk om de artikelen uit verschillende landen in te zamelen , te hertalen en aan te passen aan onze lezers
Het suiker-nummer omvat bijdragen die geografisch lopen van Zuid-Spanje (Andalusië), via Frankrijk, Vlaanderen en Nederland, tot Berlijn, met:

 • Adriaan Linters: Van biet tot suiker: de start van de bietsuikernijverheid in België
 • Margaret Leidelmeijer: De bietsuikerindustrie: concurrent én inspirator van de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw
 • Antonio Guzmán Valdivia en Antonio Santiago Ramas: Málaga, de Suikerprovincie
 • Greet Draye: Tiense suiker en de ‘ijzeren weg’: een vruchtbare wisselwerking
 • Dirk Schaal: Van luxeproduct tot grondstof: suikerconsumptie en economie in het industriële tijdperk
 • Mark Busio: Suikerzoet erfgoed in Nederland
 • Samuel Kauffmann: De suikerfabriek van Francières (Frankrijk): nu een interpretatiecentum voor agrarische nijverheden
 • Adriaan Linters: Suikererfgoed, suikertoerisme
 • Mairie de Moret: Sucre d’Orge: het gerstsuikermuseum van Moret-sur-Loing (Frankrijk)
 • Ron Roetman: Het Suikermuseum van Berlijn

Het nummer werd zopas  aan de lid-abonneesuit 2019 van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie toegezonden.
Een los nummer kost € 17 euro; leden 12 euro (+ verzending 2 euro ) en via VVIA besteld worden (enkel geldig voor België).  Gewoon het door het storten van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening,
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB
met de vermelding van het gewenste aantal exemplaren

 

Op dit ogenblik wordt de jaargang 2020 voorbereid.
In de loop van dit jaar zijn er twee themanummers gepland, een eerste over immaterieel industrieel en technisch erfgoed, een tweede over ijzerconstructies, en daarnaast twee nummers met een gevarieerde inhoud.

Abonnementen in Vlaanderen zijn inbegrepen in het lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw

In Nederland kan men zich abonneren via de Stichting Erfgoed : Brilduikerhof 12, NL-2623 NT Delft