Feestje - 40 jaar VVIA

Feestje - 40 jaar VVIA

Op 15 december, vanaf 14u30, vieren we in Gent dat de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 40 jaar bestaat.
We blazen 40 kaarsjes uit, maar onze kaars nog niet.
Veertig jaar overleven, op eigen kracht en dank zij onze vrijwilligers en leden is een feesje waard.

We vieren het op een plek in Gent, waar niemand ons verwacht.
We hopen dat je er bij bent

>>>  meld je aan via ons contactformulier

Hier is het:

Op 15 december vieren we de 40e verjaardag van de vereniging in de Logos Tetraheder in de Bomastraat in Gent.
Een enigszins onverwachte plek - maar de Stichting Logos is nu 50 jaar betrokken bij de ontwikkeling van elektronische en mechanische muziek, bezit een enorm archief en ook een unieke collectie (o.m. elektronische schakelingen, vroege computers,...) die sedert 1975 van deze ontwikkelingen getuigen.
Met de keuze van de locatie wil VVIA aandacht vragen voor dit soort recent erfgoed en dat je als industrieel archeoloog soms ook buiten het gewone kader moet (durven) kijken

 

Bloemen noch kransen voor onze viering
maar
U mag VVIA natuurlijk altijd
STEUNEN