bescherming

Kolenwasserij Beringen: procedure gestart tot gedeeltelijke opheffing bescherming ???

Het is zo ver - nadat er een sterk aangevochte slopingsvergunning gegeven werd voor de kolenwasserij van Beringen, probeert de Vlaamse Overheid nu de bescherming aan te passen aan de eisen van de projectontwikkelaar. Op die manier zou men de slopingsvergunning kunnen regulariseren.
Enkel massaal protest, het indienen van bezwaren,... kan het tij (misschien) nog keren.
Pas op - hou rekening met het verloop van de procedure !
 

 

Kolenwasserij Beringen - Toch slopen ?

Schandaal in Limburg in de aanloop tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed -
Het Provinciebestuur Limburg staat aan be-MINE een vergunning toe om Kolenwasserij I op de mijnsite in Beringen te slopen. Hiermee volgt de Provincie Limburg de plannen voor be-MINE Beringen uit het Strategisch Actieplan in Kwadraat (SALK) om de voormalige mijnsite van Beringen te herwaarderen.
Het doet aan de 'newspeak' van Orwell denken...