VVIA doet voort in COVID-maanden

Corona, COVID-19, gooit overal het roet in het eten.

Tijdens de quarantaine-periode waren alle activiteiten afgelast, en niemand weet vandaag hoe lang het besmettingsgevaar zal duren
Met VVIA nemen we het zekere voor het onzekere, en annuleerden we alvast alle activiteiten en plaatsbezoeken tot en met eindeseptember. Ze worden verschoven naar een ogenblik dat de kust volledig veilig is - en dan nemen we alle voorzorgen en regels in acht.
Voor onze activiteiten hebben we een strikte regel: dat we onze leden en belangstellenden géén enkel risico willen laten lopen. We annuleren of verschuiven liever een activiteit, dan ons achteraf te moeten schuldig voelen omdat iemand er hét virus opgelopen of verspreid heeft.

Maar dat betekent niet dat het sedert de algemene vergadering van einde februari 2020 nieuw samengesteld bestuur niet hard werkt, integendeel. De contacten verlopen nu van op ‘afstand’, van in ieders ‘kot’, via virtuele contacten, teleconferenties en een lawine van e-mails.
De industrieel-archeologen leren werken met moderne communicatiemedia.
Intussen moeten we onze planning voortdurend herzien, uitstellen, verschuiven, herdenken.
Maar dit is ook een gelegenheid om nieuwe paden op te zoeken
En er staan ook belangrijke uitdagingen te wachten

2021 Europees Jaar van het Spoor
2021 is het Europees Jaar van het Spoor.
Alhoewel de nadruk ligt bij de promotie van het spoor voor transport en reizen in het kader van de Green Deal, dient men ook te beseffen dat de aanleg van spoor- en tramwegen een belangrijke historische rol speelden in de groei van Europa en een belangrijk erfgoed naliet.
Vandaar dat vanuit de erfgoedwereld alle erfgoedvrijwilligers en -verenigingen opgeroepen wordt om het spoorerfgoed in de loop van dit jaar op een schavotje te zetten.VVIA houdt van nabij de vinger aan de pols.
Hoe kun je aan het Europees Jaar van het Spoor meewerken en het spoorwegerfgoed in de aandacht plaatsen ?

  • door in jouw gemeente of regio initiatieven en activiteiten te organiseren over de stations en de spoorwegen van de streek. Dit kan gaan van een tentoonstelling van foto’s en postkaarten, tot de publicatie van de geschiedenis van het (de) station(s) van je stad of streek. Projecten van jongeren kunnen uiteraard aangemeld worden voor de VVIA Jongerenprijs Industrieel Erfgoed (zie verder) 
  • Door het spoorwegerfgoed een (belangrijke) plaats te geven in het programma van de Open Monumentendag -
    De Raad van Europa heeft de nationale coördinatoren van de Europese erfgoeddagen (European Heritage Days) aanbevolen het Jaar van het spoor te integreren in het overkoepelende thema van dit jaar, "Toegankelijkheid". Het kan dienen als opstapje naar het thema van 2022, namelijk Duurzaam erfgoed en duurzaamheid. De organisatoren en nationale coördinatoren worden ook aangespoord om alle initiatieven aan te melden op de website van het Europees Jaar van het Spoor.
  • Initiatieven nemen ter bescherming en behoud van het spoorerfgoed in je gemeente, o.m. door het indienen van een aanvraag voor wettelijke bescherming. Er werden wel al verschillende stations en spoorweggebouwen wettelijk beschermd, maar er zijn nog veel hiaten. Bv stations uit het interbellum, wacht- en seinhuizen, ...

VVIA online cursus
Sedert jaren organiseert VVIA jaarlijks een cursus ‘Inleiding tot de Industriële Archeologie’. Door COVID kon die echter vorig jaar niet doorgaan, en evenmin dit jaar. We zochten naar een oplossing en vonden die in moderne technieken ‘op afstand’.
Vanaf 21 april starten we met een online cursus met zoom-lessen op woensdagavonden (vanaf 20 u). De inleidingen worden nog voor de zomer gedoceerd, de meer specifieke en gespecialiseerde cursusonderdelen in het najaar. In totaal zijn er tussen april en midden december 25 online-lessen gepland.
Meer informatie en inschrijven via onze website

Klei
VVIA werd recent geconfronteerd met de bedreiging van twee belangrijke steenbakkerijen in Vlaanderen, nl de steen- en buizenbakkerij Dumoulin in Wijtschate   (waarvan de eigenaar enkele weken na ons bezoek overleed) en de steenbakkerij Hove in Ninove.   In deze laatste worden nog steeds stenen en tegels vervaardigd met oude technieken, maar ze zou door de milieudiensten daarmee moeten stoppen omdat er rook uit de schoorsteen komt.
VVIA wil de problematiek van de Vlaamse klei echter ruimer aanpakken, en hoopt tegen einde van het jaar of begin 2022 een rapport af te leveren over de uitbating en verwerking van klei in Vlaanderen. Welke sporen blijven er nog over ? Wat is de toestand van de beschermde sites en van de sites opgenomen in de vastgestelde inventaris ?  
Welke relicten staan er nog in Uw gemeente, welke ken je nog elders ?
Wij doen een oproep naar U om aan dit project mee te werken. We plaatsten nu de eerste informatie online, maar zouden tegen einde van dit jaar  of begin 2022 - samen met tal van vrijwilligers - een rapport willen realiseren over de toestand van dit erfgoed

VVIA Jongerenprijs industrieel erfgoed Vlaanderen
COVID-19 gooit roet in het eten en in de planning. Van verschillende personen die willen meedoen kregen we te horen dat ze door de Corona-maatregelen niet in staat zijn om ter plekke te gaan, of in groep een dossier op te stellen. De scholen hebben andere prioriteiten, de jeugd- en cultuurverenigingen liggen stil.
Daarom werd beslist om de uiterste datum van inzending te verschuiven naar 15 november. De prijzen zullen dan einde januari uitgereikt worden.
Meer informatie op onze website

 

Een goeie reden om lid te worden