sloping

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst bij hoogdringendheid de sloopvergunning voor de Beringse kolenwasserij.

Na het negatieve advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed over de vraag tot opheffing van de wettelijke bescherming van de kolenwasserij van Beringen,
boeken de verenigingen die vechten voor het behoud van de kolenwasserij nu ook een eerste succes !
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de door hen aangevoerde argumenten en middelen onderzocht en deze werden ernstig bevonden. Hij schorst bij hoogdringendheid de sloopvergunning voor de Beringse kolenwasserij. Dit betekent dat men niet mag overgaan tot sloop.

Kolenwasserij Beringen: procedure gestart tot gedeeltelijke opheffing bescherming ???

Het is zo ver - nadat er een sterk aangevochte slopingsvergunning gegeven werd voor de kolenwasserij van Beringen, probeert de Vlaamse Overheid nu de bescherming aan te passen aan de eisen van de projectontwikkelaar. Op die manier zou men de slopingsvergunning kunnen regulariseren.
Enkel massaal protest, het indienen van bezwaren,... kan het tij (misschien) nog keren.
Pas op - hou rekening met het verloop van de procedure !
 

 

Kolenwasserij Beringen - Toch slopen ?

Schandaal in Limburg in de aanloop tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed -
Het Provinciebestuur Limburg staat aan be-MINE een vergunning toe om Kolenwasserij I op de mijnsite in Beringen te slopen. Hiermee volgt de Provincie Limburg de plannen voor be-MINE Beringen uit het Strategisch Actieplan in Kwadraat (SALK) om de voormalige mijnsite van Beringen te herwaarderen.
Het doet aan de 'newspeak' van Orwell denken...